Có tình tiết tăng nặng vẫn được hưởng án treo

0
1154

Có tình tiết tăng nặng vẫn được hưởng án treo, thoe quy định tại Điều 65 Bộ luật Hình sự thì Khi xử phạt tù không quá 03 năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, nếu xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù, thì Tòa án cho hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách từ 01 năm đến 05 năm và thực hiện các nghĩa vụ trong thời gian thử thách theo quy định của Luật Thi hành án hình sự.

Khi hướng dẫn thi hành Điều 65 Bộ luật Hình sự, Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cáo đã hướng dẫn tại khoản 3 Điều 2 của Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP theo đó có tình tiết tăng nặng vẫn được hưởng án treo cụ thể:

“3. Có từ 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trở lên, trong đó có ít nhất 01 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự và không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự.

Trường hợp có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự thì số tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự phải nhiều hơn số tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự từ 02 tình tiết trở lên, trong đó có ít nhất 01 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự”.

Như vậy, nếu bị cáo có 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trong đó bắt buộc phải có 01 tỉnh tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại Khoản 1 Điều 51 và không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại Điều 52 Bộ luật Hình sự sẽ được hưởng án treo. Tuy nhiên nếu có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự thì số tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự phải nhiều hơn số tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự từ 02 tình tiết trở lên, nghĩa là đối trừ tình tiết thì luôn phải bảo đảm có 2 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trong đó bắt buộc phải có 01 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Luật sư bào chữa vụ án Cố ý gây thương tích

Luật sư hướng dẫn điều kiện hưởng án treo cho bị cáo

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com