Có thể tự tính nồng độ cồn trong bia rượu

0
9991

Bộ Y tế ban hành Quyết định 4946/QĐ-BYT ngày 26/11/2020 về hướng dẫn sàng lọc và can thiệp giảm tác hại cho người có nguy cơ giảm sức khỏe do uống rượu, bia và theo quyết định này thì mọi người cũng có thể tự tính được nồng độ cồn trong bia, rượu

Theo Quyết định nêu trên thì cách tính đơn vị cồn trong bia, rượu như sau:

Đơn vị cồn = Dung tích bia, rượu (ml) x (nhân) nồng đồ (xác định là %) và x (nhân) hệ số quy đổi là 0,79.

Đơn vị cồn được hiểu là đơn vi đo lường dùng để quy đổi rượu, bia và đồ uống khác có còn với nồng độ khác nhau về lượng cồn nguyên chất.

Một đơn vị cồn tương đương với 10 gam cồn (Ethanol) nguyên chất chứa trong dung dịch bia, rượu hay đồ uống khác.

Xem xét các ví dụ cụ thể:

Một lon bia hay một chai bia hay chai rượu có dung tích là 330ml và nồng độ cồn được ghi trên bao bì là 5% sẽ có số gam cồn là 330 x 0,05 x 0,79 = 13gam cồn. Với 13 gam cồn sẽ tương đương với 1,3 đơn vị cồn.

Từ thực tiễn có thể xác định cơ bản như sau:

  • ¾ lon bia 330ml hay chai bia có nồng độ 5% = 1 đơn vị cồn = 10 gam cồn;
  • 1 Cốc bia hơi 339ml nồng độ 4% = 1 đơn vị cồn;
  • 1 ly rượu vang 100 ml nồng độ 13,5% = 1 đơn vị cồn;
  • 1 chén rượu khoảng 40 ml với nồng độ 30% sẽ bằng 1 đơn vị cồn.

Ngoài ra Quyết định của Bộ Y tế còn quy định nhiều vấn đề khác.

Thuê luật sư bào chữa

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com