Có nơi làm việc rõ ràng cũng được hưởng án treo

0
1071

Có nơi làm việc rõ ràng cũng được hưởng án treo? Như vậy phải hiểu thế nào là nơi làm việc để được hưởng án treo? Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn thế nào về về nơi làm việc

Tại Điều 4 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP quy định cụ thể:

Có nơi làm việc ổn định để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giám sát, giáo dục.Nơi làm việc ổn định là nơi người phạm tội làm việc có thời hạn từ 01 năm trở lên theo hợp đồng lao động hoặc theo quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Do đó nơi làm việc ổn định phải xác định là làm việc có thời hạn từ 01 năm trở lên và theo quy định của Bộ luật Lao động thì:

Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Các hình thưc của hợp đồng lao động là: Hợp đồng lao động không xác định thời hạn; Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

Như vậy, việc có hợp đồng lao động sẽ xác định là nơi làm việc ổn định, nhưng vẫn phải bảo đảm thực tế người lao động đã làm việc ổn định ở đó từ 01 năm trở lên kể từ ngày ký hợp đồng lao động.

Luật sư bào chữa vụ án Cố ý gây thương tích

Luật sư hướng dẫn điều kiện hưởng án treo cho bị cáo

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com