Có nơi cư trú rõ ràng sẽ được hưởng án treo

0
907

Có nơi cư trú rõ ràng sẽ được hưởng án treo đó là hướng dẫn tại Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP về việc hướng dẫn thi hành Điều 65 Bộ luật Hình sự quy định về án treo.

Tại khoản 4 Điều 2 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn về nơi cư trú rõ ràng để hưởng án treo như sau:

“4. Có nơi cư trú rõ ràng: Nơi cư trú rõ ràng là nơi tạm trú hoặc thường trú có địa chỉ được xác định cụ thể theo quy định của Luật Cư trú mà người được hưởng án treo về cư trú, sinh sống thường xuyên sau khi được hưởng án treo”.

Nơi cư trú được xác định theo Luật Cư trú thì theo quy định tại Điều 12 Luật Cư trú năm 2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật cư trú năm 2012 thì:

Nơi cư trú của công dân là chỗ ở hợp pháp mà người đó thường xuyên sinh sống. Nơi cư trú của công dân là nơi thường trú hoặc nơi tạm trú. Chỗ ở hợp pháp là nhà ở, phương tiện hoặc nhà khác mà công dân sử dụng để cư trú. Chỗ ở hợp pháp có thể thuộc quyền sở hữu của công dân hoặc được cơ quan, tổ chức, cá nhân cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ theo quy định của pháp luật.

Nơi thường trú là nơi công dân sinh sống thường xuyên, ổn định, không có thời hạn tại một chỗ ở nhất định và đã đăng ký thường trú. Nơi tạm trú là nơi công dân sinh sống ngoài nơi đăng ký thường trú và đã đăng ký tạm trú.Trường hợp không xác định được nơi cư trú của công dân theo quy định nêu trên thì nơi cư trú của công dân là nơi người đó đang sinh sống.

Như vậy, phải xác định là nơi cư trú rõ ràng đó là nơi ở thực tế, có địa chỉ cụ thể và tồn tại trên thực tế cùng với việc phải đăng ký nơi cư trú theo Luật Cư trú mới được coi là một điều kiện để hưởng án treo.

Luật sư bào chữa vụ án Cố ý gây thương tích

Luật sư hướng dẫn điều kiện hưởng án treo cho bị cáo

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com