Có hai tình tiết giảm nhẹ trở lên được hưởng án treo

0
1071

Có hai tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trở lên cũng là một điều kiện để hưởng án treo theo hướng dẫn tại Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP bên cạnh các điều kiện như bị xử phạt tù không quá 3 năm và có nhân thân tốt.

Tại khoản 3, Điều 2 Nghị quyết số 02/2018/NQ- HĐTP quy định về có 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như sau:

“3. Có từ 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trở lên, trong đó có ít nhất 01 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự và không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự”.

Như vậy, có 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại Điều 51 Bộ luật Hình sự trong đó tại khoản 1 Điều 51 quy định và liệt kê rõ 22 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cụ thể quy định từ điểm a đến điểm x.

Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự là Đầu thú hoặc tình tiết giảm nhẹ khác mà khi quyết định hình phạt tòa án có thể coi là tình tiết giảm nhẹ nhưng phải ghi rõ trong bản án.

Luật sư bào chữa vụ án Cố ý gây thương tích

Luật sư hướng dẫn điều kiện hưởng án treo cho bị cáo

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com