Có 5 điều kiện được hưởng Án treo theo Nghị quyết số 02 năm 2018

0
1454

Có 5 điều kiện được hưởng Án treo theo Nghị quyết 02 năm 2018 của Tòa Tối cao, tại Nghị quyết này Tòa án đã hướng dẫn: Án treo là biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện, được Tòa án áp dụng đối với người phạm tội bị phạt tù không quá 03 năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, xét thấy không cần bắt họ phải chấp hành hình phạt tù…

5 Điều kiện được hưởng án treo theo Nghị quyết được quy địn tại Điều 2 của Nghị quyết là:

Điều kiện 1: Bị xử phạt tù không quá 3 năm;

Điều kiện 2: có nhân thân tốt và định nghĩa về nhân thân tốt là Được coi là có nhân thân tốt nếu ngoài lần phạm tội này, người phạm tội luôn chấp hành đúng chính sách, pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của công dân ở nơi cư trú, nơi làm việc. Và quy định liên quan khác cũng được hiểu là nhân thân tốt

Điều kiện 3: Có từ 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trở lên, trong đó có ít nhất 01 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự và không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự.  Trong đó cũng giải thích rõ việc có nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Điều kiện 4: Có nơi cư trú rõ ràng hoặc nơi làm việc ổn định để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giám sát, giáo dục. Theo đó cũng quy định cụ thể thế nào là nơi cư trú rõ ràng,

Điều kiện 5: Xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù nếu người phạm tội có khả năng tự cải tạo và việc cho họ hưởng án treo không gây nguy hiểm cho xã hội; không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Như vậy, khi đủ 5 Điều kiện theo hướng dẫn tại Nghị quyết nêu trên và trong trường hợp không thuộc diện không được hưởng án treo thì sẽ được hưởng án treo. Tuy nhiên cũng cần làm rõ các vấn đề như: Nhân thân tốt là gì? Có 2 tình tiết giảm nhẹ là như thế nào? Có nơi cư trú rõ ràng là gì? nơi làm việc ồn định là thế nào? Xét thấy thế nào là không gây nguy hiểm cho xã hội? xét thấy thế nào là không ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội…

Luật sư bào chữa vụ án Cố ý gây thương tích

Luật sư hướng dẫn điều kiện hưởng án treo cho bị cáo

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com