Có 3 trường hợp thừa kế theo pháp luật

0
1116

Thừa kế theo pháp luật là thừa kế được quy định tại Điều 650 Bộ luật Dân sự, theo đó quy định này nêu rõ khi nào được hưởng thừa kế theo pháp luật

Trường hợp thứ nhất được thừa kế theo pháp luật đó là trường hợp người có di sản thừa kế chết, hay còn gọi là người chết để lại di sản nhưng không có di chúc. Trường hợp này xác định rõ ràng là không có di chúc, không tồn tại di chúc nào hay di chúc bị thất lạc, hư hại mà không xác định được ý chí đích thực của người để lại di sản thì cũng được coi là không có di chúc.

Trường hợp thứ hai là có di chúc nhưng di chúc không hợp pháp, theo đó người để lại di sản có lập di chúc nhưng di chúc có thể không đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật, có thể là một dạng giao dịch dân sự vô hiệu, vi phạm pháp luật hoặc điều cấm xã hội, hoặc nội dung bị vô hiệu hoặc hình thức của di chúc bị vô hiệu hoặc các dấu hiệu khác dẫn đến di chúc bị vô hiệu.

Trường hợp thứ ba là có di chúc mà di chúc có hiệu lực pháp luật thì di sản thừa kế vẫn được để lại và chia theo pháp luật khi:

– Những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế;

– Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền

– Phần di sản không được định đoạt trong di chúc;

– Phần di sản có liên quan đến phần của di chúc không có hiệu lực pháp luật;

– Phần di sản có liên quan đến người được thừa kế theo di chúc nhưng họ không có quyền hưởng di sản, từ chối nhận di sản, chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; liên quan đến cơ quan, tổ chức được hưởng di sản theo di chúc, nhưng không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

Như vậy, có thể hiểu nếu người được nhận di sản theo Di chúc thì họ phải chứng minh nhiều vấn đề để di chúc đó hợp pháp, có hiệu lực và đúng quy định, nếu không chứng minh được thì di sản mặc nhiên được chia theo luật.

Giải quyết tranh chấp thừa kế, di chúc

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com