Chuyển nhượng hay ủy quyền về cổ phiếu

0
2168
Bạn nhatraicay có hỏi? trước đây bạn đã mua cổ phiếu nhưng nhờ anh trai đứng tên hộ, nay bạn muốn chuyển nhượng cổ phiếu này lại tên cho bạn, khi đi hỏi đơn vị phát hành (Ngân hàng) thì họ không đồng ý và họ tư vấn là để cổ phiếu lên sàn thì tự do chuyển nhượng. Vậy bạn phải làm sao?
Với câu hỏi của bạn Luật sư – Luật Doanh Gia tư vấn như sau:
Để bảo đảm quyền lợi của bạn đặc biệt là bản trực tiếp tham gia quản lý và nếu cần thì có thể bán cổ phiếu này, bạn nên lập hợp đồng ủy quyền giữa anh trai bạn cho bạn theo đó phạm vi ủy quyền xác định là thay mặt và nhân danh anh trai bạn trước các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, các cá nhân, tổ chức có liên quan để quản lý, sử dụng và định đoạt cổ phiếu, trong đó xác định rõ việc có quyền bán, chuyển nhượng, tặng cho theo quy định. Thời hạn ủy quyền bạn có thể làm dài ra một chút, ví như vài năm hoặc khi nào thực  hiện xong việc định đoạt, bán, chuyển nhượng, tặng cho cổ phiếu này. Bạn cũng có thể tham khảo thêm tại các website của Luật Doanh Gia để biết về mẫu và nội dung ủy quyền 
Hồ sơ thủ tục mở hộ kinh doanh
Thành lập, sửa đổi bổ sung đăng ký kinh doanh
CÔNG TY LUẬT DOANH GIA
Điện thoại: 098.112.9988 – 0904.779997
Email: luatdoanhgia@gmail.com; Wbsite: www.luatdoanhgia.com
Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, P.Đức Giang, Q.Long Biên, TP.Hà Nội.