Chuẩn bị rửa tiền cũng bị xử lý

0
1325

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 324 Bộ luật Hình sự về tội rửa tiền thì hành vi chuẩn bị phạm tội rửa tiền cũng bị xử lý hình sự với khung hình phạt lên đến 3 năm tù

Quy định cụ thể về việc chuẩn bị phạm tội rửa tiền tại Khoản 4 Điều 324 Bộ luật Hình sự như sau: Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Phạm tội rửa tiền là thế nào? Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây sẽ phạm tội rửa tiền:

– Tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào giao dịch tài chính, ngân hàng hoặc giao dịch khác nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ Sở để biết là do người khác phạm tội mà có;

– Sử dụng tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là do người khác thực hiện hành vi phạm tội mà có vào việc tiến hành các hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động khác;

– Che giấu thông tin về nguồn gốc, bản chất thực sự, vị trí, quá trình di chuyển hoặc quyền sở hữu đối với tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là do người khác phạm tội mà có hoặc cản trở việc xác minh các thông tin đó;

– Thực hiện một trong các hành vi quy định tại các điểm a, b và c khoản này đối với tiền, tài sản biết là có được từ việc chuyển dịch, chuyển nhượng, chuyển đổi tiền, tài sản do người khác thực hiện hành vi phạm tội mà có.

Chuẩn bị phạm tội được quy định như thế nào? Theo Điều 14 Bộ luật Hình sự thì chuẩn bị phạm tội là tìm kiếm, sửa soạn công cụ, phương tiện hoặc tạo ra những điều kiện khác để thực hiện tội phạm hoặc thành lập, tham gia nhóm tội phạm, trừ trường hợp thành lập hoặc tham gia nhóm tội phạm quy định tại Điều 109, điểm a khoản 2 Điều 113 hoặc điểm a khoản 2 Điều 299 của Bộ luật Hình sự.

Người chuẩn bị phạm tội quy định tại một trong các điều 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 134, 168, 169, 207, 299, 300, 301, 302, 303 và 324 của Bộ luật này thì phải chịu trách nhiệm hình sự.

Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi chuẩn bị phạm tội quy định tại Điều 123, Điều 168 của Bộ luật này thì phải chịu trách nhiệm hình sự.

Như vậy, đối với người chuẩn bị phạm tội rửa tiền mà dưới 18 tuổi sẽ không bị xử lý hình sự hay pháp nhân thương mại chuẩn bị phạm tội rửa tiền cũng không bị xử lý hình sự.

Người chuẩn bị phạm tội ngoài việc bị xử phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm còn có thể chịu hình phạt bổ sung theo quy định tại Khoản 5 Điều 324 Bộ luật Hình sự, cụ thể như sau:

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Thuê luật sư bào chữa

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com