Chủ nợ có quyền gì đối với con nợ

0
1848
Quyền đòi nợ và quyền của chủ nợ trong việc đòi nợ được quy định như thế nào trong hệ thống pháp luật Việt Nam.
Quyền đòi nợ chính là một Tài sản, cụ thể là Quyền về tài sản được quy định tại Bộ luật Dân sự, cụ thể: Tài sản bao gồm: Vật, Tiền, Giấy tờ có giá và các quyền tài sản.
Bộ luật Dân sự quy định về Quyền tài sản: Quyền tài sản là quyền giá trị được bằng tiền và có thể chuyển giao trong giao dịch dân sự, kể cả quyền sở hữu trí tuệ.
Chủ sở hữu quyền tài sản trong đó có quyền đòi nợ có toàn quyền định đoạt tài sản này, cụ thể:
Quyền tài sản dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự trong đó có quy định Quyền đòi nợ là một quyền tài sản dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự.
Quyền đòi nợ còn xác định là đối tượng mua bán trong hợp đồng mua bán giữa các bên. Tại Bộ luật Dân sự cũng quy định về việc Mua bán quyền tài sản thì Quyền đòi nợ là một quyền tài sản được đem ra để mua bán.  Thực tiễn có những doanh nghiệp kinh doanh hoạt động mua bán nợ.
Quyền đòi nợ là quyền yêu cầu trả nợ và được phép chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao quyền yêu cầu.
Ngoài ra quyền đòi nợ còn được đem thế chấp để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự khác trong hệ thống các văn bản pháp luật về Đăng ký giao dịch bảo đảm.
Chủ nợ có quyền thực hiện các quyền đòi nợ, đòi lại tài sản của mình và bằng các biện pháp cần thiết, hợp pháp để thu hồi số nợ, thông thường sẽ tiến hành khởi kiện vụ án đòi nợ để bảo đảm quyền lợi và thu hồi tiền.

Luật sư hướng dẫn cách đòi nợ đúng luật

Dịch vụ xử lý, thu hồi nợ khó đòi
CÔNG TY LUẬT DOANH GIA
Điện thoại: 098.112.9988 – 0904.779997
Email: luatdoanhgia@gmail.com; Wbsite: www.luatdoanhgia.com
Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, P.Đức Giang, Q.Long Biên, TP.Hà Nội