Chính sách khoan hồng cho người phạm tội ma túy

0
1167

Nhóm tội phạm về ma túy nói chung và tội mua bán trái phép chất ma túy nói riêng khi các tội phạm thuộc nhóm tội này cũng được áp dụng các chính sách khoan hồng của Nhà nước.

Theo quy định tại Điều 3 Bộ luật Hình sự năm 2015 thì nguyên tắc xử lý là mọi tội phạm đều bình đẳng trước pháp luật, không phân biết giới tính, dân tộc, tôn giáo, thành phần, địa vị xã hội.

Khoan hồng đối với người tự thú; đầu thú, thành khẩn khai báo; tố giác đồng phạm; lập công chuộc tội; tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm hoặc tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong quá trình giải quyết vụ án; ăn năn hối cải; tự nguyện sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại gây ra.

Đối với trường hợp bị phạt tù, nếu họ có đủ điều kiện theo quy định của Bộ luật Hình sự thì có thể được xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt; tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Tự thú được quy định tại điểm r, khoản 1, Điều 51 Bộ luật Hình sự về các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Là trường hợp tuy chưa bị phát hiện là người phạm tội nhưng người đó đã tự đến cơ quan có thẩm quyền trình diện và khai báo về hành vi phạm tội của mình.

Đầu thú là trường hợp khi đã bị phát hiện nhưng người phạm tội tự đến cơ quan có thẩm quyền trình diện và khai báo về hành vi phạm tội của mình.

Thành khẩn khai báo được quy định tại điểm s, khoản 1, Điều 51 Bộ luật Hình sự về các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:  Là khai rõ và đúng sự thật tất cả những gì liên quan đến hành vi phạm tội mà họ đã thực hiện. Điều này khác với việc nhận tội mà mình không phạm tội.

Lập công chuộc tội: Là người phạm tội có thành tích đột xuất, thành tích được đánh giá là đặc biệt trong việc cứu người từ tình huống nguy hiểm, thể hiện sự hối hận và quyết tâm cải tạo của người phạm tội.

Tích cực hợp tác với các cơ quan có thẩm quyền: Đó là việc cung cấp các bằng chứng, tài liệu tin tức cho cơ quan có trách nhiệm hoặc làm mọi việc theo yêu cầu của cơ quan có trách nhiệm để phát hiện hoặc xử lý tội phạm mà họ tham gia thực hiện hoặc tội phạm khác có liên quan mà họ biết. Hiệu quả của hành vi tích cực và mức độ hợp tác là căn cứ để xác định mức giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trong quá trình giải quyết vụ án.

Tố giác đồng phạm cũng là một căn cứ để xem xét chính sách khoan hồng của Nhà nước.

Thuê luật sư bào chữa

Luật sư bào chữa vụ án ma túy

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com