Chia tài sản vợ chồng theo thỏa thuận

0
1100

Vợ chồng có thể thỏa thuận chia tài sản chung của mình khi ly hôn hoặc không ly hôn, việc thỏa thuận luôn được ưu tiên đúng như nguyên tắc “việc dân sự cốt ở hai bên”

Theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình thì vợ chồng có 2 chế độ tài sản:

Thứ nhất: Vợ chồng có thể dùng chế độ tài sản theo thỏa thuận

Thứ hai: Nếu vợ chồng không có văn bản thỏa thuận chế độ tài sản thì tài sản của vợ chồng sẽ được áp dụng theo chế độ luật định.

Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định thì việc giải quyết tài sản do các bên thỏa thuận. Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận thì việc giải quyết tài sản khi ly hôn được áp dụng theo thỏa thuận đó; nếu thỏa thuận không đầy đủ, rõ ràng thì áp dụng quy định tương ứng tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này và tại các điều 60, 61, 62, 63 và 64 của Luật này để giải quyết.

Trong trường hợp vợ chồng áp dụng chế độ tài sản theo luật định thì việc chia tài sản của vợ chồng vẫn thực hiện nguyên tắc là vợ chồng tự thỏa thuận. Nếu vợ chồng tự thỏa thuận được với nhau về việc chia tài sản thì có thể áp dụng:

Thứ nhất: Vợ chồng thự thỏa thuận việc chia, lập văn bản chia tài sản chung vợ chồng, lập văn bản chia tài sản vợ chồng có người làm chứng, văn bản chia tài sản vợ chồng có luật sư soạn thảo và làm chứng hay văn bản chia tài sản vợ chồng có xác nhận của công chứng. Khi thực hiện việc chia tài sản của vợ chồng thì tùy loại tài sản có thể phải công chứng hoặc không công chứng, có thể phải đăng ký sang tên hoặc không đăng ký sang tên và vợ chồng có thể tự thực hiện. Việc vợ chồng tự thực hiện vừa nhanh gọn và ít chi phí.

Thứ hai: Vợ chồng thỏa thuận chia tài sản và có sự ghi nhận của Tòa án, theo đó vợ chồng có thể hòa giải thành để tòa án ghi nhận sự hòa giải của vợ chồng hoặc trong trường hợp vợ chồng hết thời hạn thỏa thuận và thỏa thuận tại phiên tòa thì Tòa án vẫn có thể ban hành Bản án theo nội dung thỏa thuận của vợ chồng.

Luật sư hướng dẫn các thủ tục về Ly hôn

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com