Chia tài sản vợ chồng là ở Ngân hàng hay chứng khoán

0
1552

Chia tài sản vợ chồng khi các tài sản này là tiền ở ngân hàng, sổ tiết kiệm, tài khoản ngân hàng hay chứng khoán và các động sản khác mà theo quy định của pháp luật không phải đăng ký nhưng liên quan đến giao dịch của người thứ ba ngay tình liên tục

Tại Điều 32 Luật Hôn nhân và gia đình có quy định về giao dịch với người thứ ba ngay tình liên quan đến tài khoản ngân hàng, tài khoản chứng khoán và động sản khác mà theo quy định của pháp luật không phải đăng ký quyền sở hữu và sử dụng, cụ thể:

Trong giao dịch với người thứ ba ngay tình thì vợ, chồng là người đứng tên tài khoản ngân hàng, tài khoản chứng khoán được coi là người có quyền xác lập, thực hiện giao dịch liên quan đến tài sản đó.

Trong giao dịch với người thứ ba ngay tình thì vợ, chồng đang chiếm hữu động sản mà theo quy định của pháp luật không phải đăng ký quyền sở hữu được coi là người có quyền xác lập, thực hiện giao dịch liên quan đến tài sản đó trong trường hợp Bộ luật dân sự có quy định về việc bảo vệ người thứ ba ngay tình.

Như vậy, nếu vợ hoặc chồng là người đứng tên trên tài khoản thì được coi là người có quyền xác lập, thực hiện giao dịch liên quan đến tài khoản đó mà không cần có sự đồng ý của người kia và đối với động sản không phải thực hiện việc đăng ký thì người đang chiếm hữu được coi là người có quyền lập, thực hiện giao dịch liên quan đến tài sản đó trừ trường hợp pháp luật có quy định về việc bảo vệ người thứ ba ngay tình.

Luật sư hướng dẫn các thủ tục về Ly hôn

Dịch vụ ly hôn nhanh, phân chia tài sản và bảo vệ quyền nuôi con

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 098.112.9988 – 0904.779997

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com