Chia tài sản khi không công nhận vợ chồng

0
1057

Không đăng ký kết hôn mà ăn ở với nhau như vợ chồng thì sẽ được chia tài sản như thế nào? Có phải là tài sản chung của vợ chồng không? Cùng Luật Doanh Gia tìm hiểu về vấn đề này.

 Theo Luật Hôn nhân và Gia đình hiện hành thì việc nam và nữ  chung sống với nhau như vợ chồng không đăng ký kết hôn sẽ không được pháp luật thừa nhận và công nhận là vợ chồng nên nên việc giải quyết các tranh chấp có liên quan của họ về tài sản và quyền nuôi … được quy định tại điều 14 Luật hôn nhân gia đình, cụ thể như sau:

Nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật này chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn thì không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng. Quyền, nghĩa vụ đối với con, tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng giữa các bên được giải quyết theo quy định tại Điều 15 và Điều 16 của Luật này (Điều 14. Giải quyết hậu quả của việc nam, nữ chung sống với nhau như vợ chòng mà không đăng ký kết hôn).

Điều 16 Luật hôn nhân gia đình quy định về việc giải quyết tài sản như sau:

1.Quan hệ tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng của nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn được giải quyết theo thỏa thuận giữa các bên; trong trường hợp không có thỏa thuận thì giải quyết theo quy định của Bộ luật dân sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2.Việc giải quyết quan hệ tài sản phải bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và con; công việc nội trợ và công việc khác có liên quan để duy trì đời sống chung được coi như lao động có thu nhập.

(Điều 16. Giải quyết quan hệ tài sản, ngĩa vụ và hợp đồng của nam, nữ chung sống với nhau như vợ, chồng mà không đăng ký kết hôn).

Nếu không đăng ký kết hôn và không được công nhận và vợ và chồng thì đương nhiên không phát sinh các quyền và nghĩa vụ của vợ chồng với nhau không có quan hệ vợ chồng nên không phát sinh quyền và nghĩa vụ giữa vợ chồng. Quan hệ tài sản sẽ được giải quyết theo thỏa thuận giữa các bên; trong trường hợp không có thỏa thuận thì giải quyết theo quy định của Bộ luật dân sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Cụ thể về chia tài sản thuộc hình thức sở hữu chung tại Điều 219 Bộ luật Dân sự và quy định sở hữu chung theo Điều 207 Bộ luật Dân sự. Do đó, tài sản về cơ bản được giải quyết theo nguyên tắc sau:

 – Tài sản riêng của ai thì vẫn thuộc về người đó.

– Tài sản chung được chia theo thỏa thuận của các bên;

– Nếu các bên không thỏa thuận được thì Tòa án sẽ giải quyết theo quy định và căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án. Việc giải quyết quan hệ tài sản phải bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và con; công việc nội trợ và công việc khác có liên quan để duy trì đời sống chung được coi như lao động có thu nhập.

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội; Điện thoại: 0904.779997 –

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com