Chia tài sản chung khi ly hôn như thế nào thì đúng luật

0
1226

Chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân chia như thế nào thì đúng luật, đây cũng là vấn đề mà cả hai vợ chồng cần phải nắm được không thì về sau đi giải quyết hậu quả sau ly hôn cũng rất vất vả

Để bảo đảm việc chia tài sản đúng luật (Tránh việc vợ chồng tự viết tự thỏa thuận với nhau mà không nắm được các quy định của pháp luật) phải đáp ứng các nguyên tắc sau:

Thứ nhất: Việc chia tài sản chung không được ảnh hưởng nghiêm trọng đến:

  • Lợi ích của gia đình;
  • Quyền, lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên;
  • Quyền lợi ích hợp pháp của con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc
  • Quyền lợi ích hợp pháp của con đã thành niên không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình;

Thứ hai: Việc chia tài sản của vợ chồng nhằm trốn tránh thực hiện các nghĩa vụ sau đây:

– Nghĩa vụ nuôi dưỡng, cấp dưỡng;

– Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại;

– Nghĩa vụ thanh toán khi bị Tòa án tuyên bố phá sản;

– Nghĩa vụ trả nợ cho cá nhân, tổ chức;

– Nghĩa vụ nộp thuế hoặc nghĩa vụ tài chính khác đối với Nhà nước;

– Nghĩa vụ khác về tài sản theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình, Bộ luật dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Thư ba: Thỏa thuận về việc chia tài sản chung phải lập thành văn bản. Văn bản này được công chứng theo yêu cầu của vợ chồng hoặc theo quy định của pháp luật.

Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung, nếu không thỏa thuận được thì có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết. Như vậy, để thực hiện việc chia tài sản theo nguyên tắc tự nguyên vợ chồng phải bảo đảm 3 vấn đề nêu trên.

Luật sư hướng dẫn các thủ tục về Ly hôn

Dịch vụ ly hôn nhanh, phân chia tài sản và bảo vệ quyền nuôi con

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com