Chia tài sản chung của vợ chồng trong kinh doanh

0
1045

Chia tài sản chung của vợ chồng trong kinh doanh là trường hợp vợ chồng có tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân được đưa vào kinh doanh nên khi ly hôn sẽ được chia theo quy định

Tại Điều 64 Luật Hôn nhân và Gia đình quy định việc chia tài sản chung của vợ chồng đưa vào kinh doanh được thực hiện như sau:

Vợ, chồng đang thực hiện hoạt động kinh doanh liên quan đến tài sản chung có quyền được nhận tài sản đó và phải thanh toán cho bên kia phần giá trị tài sản mà họ được hưởng, trừ trường hợp pháp luật về kinh doanh có quy định khác.

Điều đó cho thấy, nếu cả hai vợ chồng đang kinh doanh thì có thể chia rõ phần của từng người trong khối tài sản và tiếp tục thực hiện việc kinh doanh.

Nếu một trong hai bên kinh doanh trực tiếp còn bên còn lại sẽ được hưởng giá trị tài sản tương ứng, quy định như vậy bảo đảm việc tiếp tục kinh doanh và phát huy việc kinh doanh đối với người trực tiếp kinh doanh, còn phần giá trị được chia cho người còn lại cũng bảo đảm được quyền hơp pháp của mình.

Pháp luật cũng quy định việc chia tài sản đưa vào kinh doanh cũng phải thực hiện theo quy định của luật chuyên ngành, bởi lẽ với Luật Doanh nghiệp sẽ quy định về việc cổ phần, cổ phiếu, vốn góp trong kinh doanh sẽ khác nhau và phải tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp cũng như các quy định trong lĩnh vực kinh doanh khác.

Luật sư hướng dẫn các thủ tục về Ly hôn

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com