Chia tài sản cho con dâu khi ly hôn

0
897

Chia tài sản cho con dâu khi ly hôn và trường hợp con dâu khi lấy chồng về ở với gia đình nhà chồng sau đó vợ chồng không hạnh phúc và dẫn đến ly hôn, chia tài sản và đánh giá công sức đóng góp của con dâu trong gia đình nhà chồng

Theo quy định tại điều 61 Luật Hôn nhân và Gia đình quy định việc chia tài sản trong trường hợp con dâu ở với gia đình nhà chồng:

Trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình nhà chồng mà ly hôn, nếu tài sản của vợ chồng trong khối tài sản chung của gia đình nhà chồng không xác định được thì vợ hoặc chồng được chia một phần trong khối tài sản chung của gia đình nhà chồng.

Việc chia tài sản cho con dâu trong gia đình nhà chồng là căn cứ vào công sức đóng góp của vợ chồng vào việc tạo lập, duy trì, phát triển khối tài sản chung cũng như vào đời sống chung của gia đình nhà chồng và theo đó đánh giá phần công sức đóng góp của con dâu.

Việc chia một phần trong khối tài sản chung do vợ chồng thỏa thuận với gia đình; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

Trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình, cụ thể con dâu sống trong gia đình nhà chồng mà tài sản của vợ chồng trong khối tài sản chung của gia đình có thể xác định được theo phần thì khi ly hôn, phần tài sản của vợ chồng được trích ra từ khối tài sản chung đó để chia theo quy định tại Điều 59 của Luật Hôn nhân và gia đình.

Luật sư hướng dẫn các thủ tục về Ly hôn

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com