Chia nhà đất khi vợ chồng ly hôn

0
1144

Nhà đất luôn là tài sản có giá trị và là tài sản lớn của vợ chồng, do đó khi vợ chồng ly hôn việc chia nhà đất là rất quan trọng, do đó Luật Hôn nhân và Gia đình đã quy định việc chia tài sản này tại Điều 62

Việc chia nhà đất của vợ chồng khi ly hôn được thực hiện như sau

Thứ nhất: Nhà, đất là tài sản riêng của bên nào thì khi ly hôn vẫn thuộc về bên đó. Cụ thể: Nếu nhà đất là tài sản riêng của vợ hoặc chồng có trước khi kết hôn với ai thì nhà đất sẽ thuộc về riêng của người đó khi ly hôn.

Thứ hai: Nhà đất là tài sản riêng của một bên vợ hoặc một bên chồng có trong thời kỳ hôn nhân, nhà đất này có thể là tài sản được tặng cho riêng một bên; có thể là được thừa kế riêng một bên (theo di chúc hoặc theo pháp luật) hoặc nhà đất có thể do vợ chồng thỏa thuận là tài sản riêng của từng bên vợ, chồng.

Thứ ba: Tài sản nhà đất là tài sản riêng của một bên vợ, một bên chồng có sau khi vợ chồng đã ly hôn và có thể là sau khi đã ly hôn và khi vợ chồng ly hôn thì đây chính là tài sản riêng của một bên vợ hoặc một bên chồng.

Thư tư: Việc chia nhà đất ở phải được thực hiện theo Nguyên tắc của Luật Hôn nhân và Gia đình và được quy định tại Điều 59 Luật Hôn nhân và Gia đình, trong đó có rất nhiều nguyên tắc đặc biệt là nguyên tắc: Tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây:

– Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;

– Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;

– Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;

– Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.

– Đối với loại đất khác thì được chia theo quy định của pháp luật về đất đai.

Thứ năm: Trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình mà không có quyền sử dụng đất chung với hộ gia đình thì khi ly hôn quyền lợi của bên không có quyền sử dụng đất và không tiếp tục sống chung với gia đình được giải quyết theo quy định tại Điều 61 của Luật Hôn nhân và Gia đình.

Luật sư hướng dẫn các thủ tục về Ly hôn

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com