Chia nhà đất khi ly hôn

0
1229

Chia nhà đất khi ly hôn là nhà mà bố mẹ chỉ cho bằng miệng, thực tế rất nhiều trường hợp ngang trái, có khi là công sức đóng góp của con dâu là rất lớn. Khi làm dâu bố mẹ nói là cho vợ chồng các con, nên đã không làm sổ đỏ hoặc nhà đất đó chưa đủ điều kiện làm sổ đỏ, nhưng vợ chồng đã phải xây dựng nhà cửa và đến khi ly hôn thì bố mẹ chồng lại nói là chỉ cho ở nhờ… vấn đề dở khóc dở cười lại xảy ra và thực tiễn vần công nhận quyền có tài sản và công sức đóng góp.

Chia quyền sử dụng đất khi ly hôn giữa 2 vợ chồng là trường hợp vợ chồng có quyền sử dụng đất chung trong thời kỳ hôn nhân, do đó khi chia tài sản chung này cần xác định là tài sản chung hợp nhất hay tài sản chung theo phần. Nếu tài sản chung là của cả hộ gia đình thì phải chia cho các thành viên khác trong cùng hộ gia đình. Nếu tài sản chỉ là chung của vợ và chồng thì chia riêng cho vợ chồng. Trường hợp nhà đất không thể tách rời thì vợ chồng có thể một người nhận quyền sử dụng đất và thanh toán phần chên lệch tài sản cho người khác. Nếu nhà đất có thể chia được bằng hiện vật thì chia cho vợ chồng theo hiện vật.

Chia quyền sử dụng đất của vợ chồng có gắn liền với nhà ở, là trường hợp vợ chồng có quyền sử dụng đất sau đó xây dựng nhà ở và công trình xây dựng khác trên đất. Trường hợp này nếu có thể tách thửa đất thì tiến hành tách theo quy định và nếu không thể tách quyền sử dụng đất mà có thể tách quyền sở hữu nhà ở thì vẫn có thể chia hiện vật bằng phần nhà ở. Tuy nhiên thực tế vì không còn yêu thương nhau nữa nên nhiều cặp vợ chồng lựa chọn là một người nhận đất một người nhận tiền hoặc cả hai thống nhất bán đi để lấy tiền chia nhau.

Luật sư hướng dẫn các thủ tục về Ly hôn

Dịch vụ ly hôn nhanh, phân chia tài sản và bảo vệ quyền nuôi con

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 098.112.9988 – 0904.779997

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com