Chấm dứt việc thực hiện công việc không có sự ủy quyền

0
983

Thực hiện công việc không có ủy quyền là việc một người không có nghĩa vụ thực hiện công việc nhưng đã tự nguyện thực hiện công việc đó vì lợi ích của người có công việc được thực hiện khi người này không biết hoặc biết mà không phản đối.

Thực hiện công việc không có sự ủy quyền sẽ chấm dứt theo quy định tại Điều 578 Bộ luật Dân sự và trong các trường hợp sau:

Thứ nhất: Theo yêu cầu của người có công việc được thực hiện. Khi thực hiện công việc không có sự ủy quyền nếu được được thực hiện biết mà không có ý kiến thì người thực hiện vẫn tiếp tục thực hiện, còn nếu người có công việc yêu cầu chấm dứt thì việc thực hiện công việc không có sự ủy quyền phải được chấm dứt.

Thứ hai: Người có công việc được thực hiện, người thừa kế hoặc người đại diện của người có công việc được thực hiện tiếp nhận công việc. Trường hợp này là người có công việc thực hiện đã tiếp nhận và thực hiện tiếp công việc, không tiếp nhận việc thực hiện thay nữa thì việc thực hiện công việc không có sự ủy quyền cũng sẽ chấm dứt.

Thứ ba: Người thực hiện công việc không có ủy quyền không thể tiếp tục thực hiện công việc theo quy định tại khoản 5 Điều 575 của Bộ luật Dân sự, cụ thể là người thực hiện công việc không có sự ủy quyền không thể thực hiện các nghĩa vụ của mình khi thực hiện công việc như công việc không phù hợp với khả năng, điều kiện của mình hay trường hợp có lý do chính đáng mà công việc không thể tiếp tục đảm nhiệm.

Thứ tư: Người thực hiện công việc không có ủy quyền chết, nếu là cá nhân hoặc chấm dứt tồn tại, nếu là pháp nhân. Điều này cho thấy không có nghĩa vụ bắt buộc cho những người thừa kế của họ phải thực hiện vì đây không phải là nghĩa vụ bắt buộc mà là sự tự nguyện.

Dịch vụ sang tên sổ đỏ

Quy định về ủy quyền

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Đt: 0904.779997 – 090.474.9996; Email: luatdoanhgia@gmail.com

Địa chỉ: Số 72 phố Ngô Gia Tự, P. Đức Giang, Q. Long Biên, TP Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com;                              www.luatdoanhgia.vn