Cấp sổ đỏ

0
1761

Cấp sổ đỏ là quá trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, UBND xã phường thị trấn, phòng Tài nguyên Môi trường thuộc UBND quận, huyện thị xã thành phố trực thuộc tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ vào hồ sơ nhà đất cấp giấy chứng nhận nhà đất lần đầu, cấp đổ giấy chứng nhận hoặc cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng.

Cấp sổ đỏ lần đầu là trường hợp người sử dụng đất chưa bao giờ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liên với đất, đây được gọi là cấp giấy chứng nhận lần đầu, theo đó người sử dụng đất có các giấy tờ về sử dụng đất theo Điều 50 Luật Đất đai trước đây và Điều 100 Luật đất đai hiện tại, theo đó hội đồng xét cấp đất địa phương sẽ thực hiện việc xét cấp và đề nghị UBND cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận lần đầu.

Đăng ký đất đai lần đầu là đăng ký quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 95 Luật Đất đai, theo đó người sử dụng đất sẽ thực hiện việc đăng ký đất đai với các thông tin về người sử dụng, mục đích sử dụng, diện tích sử dụng… và khi hoàn thành thủ tục đăng ký thì Văn phòng đăng ký đất đai hay chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai sẽ cấp giấy xác nhận đăng ký đất đai cho người sử dụng đất.

Cấp lại sổ đỏ là trường hợp cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận trước đây đã thực hiện việc cấp giấy chứng nhận lần đầu nhưng có thể có sai sót hoặc do người sử dụng hoặc ngay chính người quản lý bị đánh mất nên thực hiện việc cấp lại giấy chứng nhận, thực tế cũng có những trường hợp do sạt lở hoặc các nguyên nhân khác dẫn đến thay đổi các thông tin trên giấy chứng nhận nên sẽ thực hiện việc cấp lại giấy chứng nhận.

Cấp đổ giấy chứng nhận hay cấp đổ sổ đỏ là trường hợp đã được cấp giấy chững nhận nhưng trong quá trình sử dụng có thể do bị ố nhòe nên đi cấp lại, hoặc các trường hợp đăng ký biến động từ chủ sở hữu và sử dụng này sang chủ sở hữu và sử dụng khác hay cũng có thể là do thay đổi mẫu sổ, thay đổi phương pháp đo vẽ… thì đều thực hiện thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu và sử dụng nhà đất hay sổ đỏ.

Cơ quan nào cấp sổ đỏ lần đầu? theo quy định của Luật Đất đai thì cơ quan có thẩm quyền cấp đất lần đầu là Ủy ban nhân dân cấp huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh và Uy bản nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (đơn vị này có thể ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường cấp). Ngoài 2 cơ quan này ra các cơ quan khác như UBND cấp xã, phường, thị trấn… nếu có thực hiện việc cấp đất được hiểu là cấp trái thẩm quyền.

Sổ đỏ do văn phòng đăng ký đất đai cấp, đây là trường hợp văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các thục tục biến động và phải cấp lại giấy chứng nhận, nhưng đều phải bảo đảm là các giấy chứng nhận này đã được cấp lần đầu tại UBND cấp có thẩm quyền, do đó khi cho rằng văn phòng đăng ký đất đai cấp sổ đỏ thì cũng không sai, bởi toàn bộ các hoạt động đính chính, đăng ký biến động nhà đất sau khi được cấp đều thuộc thẩm quyền đăng ký của Văn phòng đăng ký đất đai.

Dịch vụ sang tên sổ đỏ nhà đất

Các bài viết liên quan:

Thủ tục sang tên sổ đỏ;

Dịch vụ sang tên sổ đỏ;

Sang tên đất thổ cư;

Sang tên căn hộ chung cư;

Hồ sơ sang tên nhà đất;

Sang tên nhà đất ở Hà Nội;

Đính chính sổ đỏ;

Thế chấp giải chấp sổ đỏ.

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com