Cấp sổ đỏ trong trường hợp chủ đầu tư vi phạm nghĩa vụ tài chính

0
1257

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quy định việc xem xét cấp sổ đỏ trong trường hợp chủ đầu tư vi phamjp háp luật đất đai, xây dựng khi người mua đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính

Theo quy định của UBND thành phố Hà Nội thì: Việc xem xét, cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà, công trình xây dựng, đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với chủ đầu tư nhưng chủ đầu tư có vi phạm pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng, quy hoạch, tài chính, kinh doanh bất động sản, được thực hiện theo quy định của pháp luật, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương và chỉ đạo của UBND Thành phố, theo nguyên tắc:

Việc cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà, công trình xây dựng đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với chủ đầu tư được tiến hành song song với việc thanh tra, xử lý trách nhiệm đối với chủ đầu tư. Do đó song song với việc xem xét, thanh tra và xử lý trách nhiệm đối với chủ đầu tư thì người mua nhà cũng được hoàn thành các thủ tục cấp giấy chứng nhận.

– Việc cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà, công trình xây dựng, đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với chủ đầu tư không làm thay đổi việc xử lý trách nhiệm đối với chủ đầu tư vi phạm pháp luật. Như vậy, trách nhiệm của chủ đâu tư khi bị xem xét xử lý thế nào đều không ảnh hưởng đến việc cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.

Dịch vụ sang tên sổ đỏ nhà đất

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com