Cấp sổ đỏ tại UBND các quận huyện của Hà Nội

0
1171

Cấp sổ đỏ tại UBND các quận, huyện của Hà Nội là trường hợp mà theo quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành cũng như Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội quy định thẩm quyền cấp thuộc các UBND cấp quận, huyện, thị xã trực thuộc thành phố Hà Nội.

Tại khoản 3, Điều 6 Bản quy định kèm theo Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội quy định: Ủy ban nhân dân cấp huyện: cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (trừ trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường); công nhận bổ sung diện tích vào Giấy chứng nhận đã cấp.

Như vậy, với việc cấp chứng nhận lần đầu thì UBND quận, huyện sẽ không được Ủy quyền cho chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai và cũng không được cấp thuộc những trường hợp do Sở Tài nguyên và Môi trường có quyền cấp, tuy nhiên UBND quận lại có thẩm quyền bổ sung là công nhận bổ sung diện tích vào Giấy chứng nhận đã cấp, trường hợp này có thể là cả giấy chứng nhận do Sở Tài nguyên và Môi trường đã cấp chứ không giới hạn là Giấy chứng nhận thuộc thẩm quyền UBND quận cấp.

Dịch vụ sang tên sổ đỏ nhà đất

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com