Cấp sổ đỏ lần đầu

0
1231

Cấp sổ đỏ lần đầu là trường hợp người sử dụng đất chưa bao giờ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liên với đất, đây được gọi là cấp giấy chứng nhận lần đầu, theo đó người sử dụng đất có các giấy tờ về sử dụng đất theo Điều 50 Luật Đất đai trước đây và Điều 100 Luật đất đai hiện tại, theo đó hội đồng xét cấp đất địa phương sẽ thực hiện việc xét cấp và đề nghị UBND cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận lần đầu.

Tại sao lại là cấp sổ đỏ lần đầu? Đất đai là sở hữu toàn dân do nhà nước thống nhất quản lý, đất đai được phân ra nhiều loại có thể là đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp, trong đất nông nghiệp có nhiều loại đất vườn, đất ao, đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất trồng lúa nước… đất phi nông nghiệp cũng vậy có thể là đất ở, đất giao thông, đất xây dựng công trình… Nhà nước quản lý đất đai bằng hệ thống các sổ sách địa chính, sổ mục kê, sổ điền lập… để chứng nhận việc quản lý sử dụng của người sử dụng thì Nhà nước sẽ cấp giấy chứng nhận và đây được gọi là cấp giấy chứng nhận lần đầu.

Cấp giấy chứng nhận lần đầu khác với các lần khác như thế nào? Việc cấp giấy chứng nhận lần đầu là từ đất chưa được cấp giấy chứng nhận nay được cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước thực hiện việc cấp giấy chứng nhận và ghi nhận quyền lợi của người sử dụng? Các lần cấp sau có thể là cấp lại, cấp đổi hoặc thực hiện các thủ tục đăng ký biến động về nhà đất.

Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận lần đầu là thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân cấp huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh. Đất cấp không do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp đúng thẩm quyền thì được coi là đất cấp sai thẩm quyền.

Thủ tục cấp giấy chứng nhận lần đầu là một thủ tục hành chính trong đó quy định cho từng loại đất là khác nhau? Đất ở thành thị, đất ở nông thôn, đất sản xuất nông nghiệp, đất trồng rừng, đất thuê dự án… tùy mỗi loại khác nhau sẽ có những điều chỉnh nhất định trên cơ sở quy định chung về thủ tục theo luật đất đai hiện hành.

Dịch vụ sang tên sổ đỏ nhà đất

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com