Cấp sổ đỏ cho trường hợp có quyết định thu hồi đất

0
1276

Cấp sổ đỏ trong trường hợp đã có quyết định thu hồi đất là một trong những trường hợp mà UBND thành phố Hà Nội đã ban hành để xử lý các trường hợp còn tồn đọng, cụ thể:

Trường hợp đang sử dụng đất thuộc khu vực phải thu hồi đất theo quy hoạch (trừ khu vực thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, để xây dựng đường giao thông, công trình kết cấu hạ tầng, công trình công cộng) mà đã có thông báo, quyết định thu hồi đất của cơ quan có thẩm quyền, đến nay đã quá 03 năm (kể từ ngày có quyết định thu hồi đất) và tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất hiện nay không còn liên hệ với chính quyền địa phương để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định, UBND cấp huyện kiểm tra, rà soát báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng các ngành, trình UBND Thành phố xem xét điều chỉnh hoặc hủy bỏ quyết định thu hồi đất để có cơ sở xem xét cấp Giấy chứng nhận theo quy định.

Như vậy, trường hợp đã có quyết định thu hồi đất, đã có thông báo nhưng trong thời hạn 03 năm mà các tổ chức được giao đất không liên hệ với chính quyền để thực hiện việc bồi thướng, tái định cư, hỗ trợ theo quy định thì UBND thành phố có thề thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch, hủy bỏ quyết định th hồi đất và xem xét cấp giấy chứng nhận theo quy định.

Dịch vụ sang tên sổ đỏ nhà đất

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com