Cấp sổ đỏ cho nhà tái định cư và nhà ở xã hội

0
1320

Nhà tái định cư và nhà ở xã hội sẽ được cấp sổ đỏ theo quy định tại Điều 15 Quyết định 12 của Hà Nội về việc cấp giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở và công trình trên đất để phục vụ tái định cư, nhà ở xã hội

Về hồ sơ: Người mua nhà hoặc đơn vị được nhà nước giao nhiệm vụ bán nhà tái định cư, bán nhà ở xã hội nộp (01) bộ hồ sơ theo quy định tại Khoản 3, Điều 72 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ tại Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà;

Trường hợp mua nhà ở xã hội thì nộp bổ sung các giấy tờ theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ và ghi các hạn chế về thời hạn mua bán chuyển nhượng nhà, nghĩa vụ tài chính (nếu có) theo quy định.

Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận được thực hiện như trình tư, thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong dự án phát triển nhà ở.

Dịch vụ sang tên sổ đỏ nhà đất

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com