Cấp sổ đỏ cho nhà đất có quy hoạch treo

0
1336

Cấp sổ đỏ cho nhà đất có quy hoạch treo là trường hợp cụ thể được quy định tại khoản 3, điều 8 bản Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội.

Trường hợp đang sử dụng đất thuộc khu vực đã có quyết định thu hồi đất trước ngày 01/7/2004 do vi phạm pháp luật đất đai, đến nay quyết định thu hồi đất chưa thực hiện thì xử lý như sau:

Trường hợp đang sử dụng đất ổn định, phù hợp với quy hoạch (tại thời điểm xét cấp Giấy chứng nhận), không có tranh chấp khiếu kiện:

– Đối với trường hợp quyết định thu hồi do UBND Thành phố ban hành thì UBND cấp huyện kiểm tra, rà soát, đề xuất Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố xem xét bãi bỏ quyết định thu hồi đất và chỉ đạo việc xét cấp Giấy chứng nhận theo quy định.

– Đối với các trường hợp quyết định thu hồi do UBND cấp huyện ban hành thì UBND cấp huyện kiểm tra, rà soát, xem xét bãi bỏ quyết định thu hồi đất, xét cấp Giấy chứng nhận theo quy định.

Các trường hợp sử dụng đất không phù hợp với quy hoạch thì UBND cấp huyện chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định.

Như vậy, nếu trường hợp đang sử dụng đất ổn định và phù hợp với quy hoạch, không tranh chấp khiếu kiện thì phải cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và công trình khác gắn liền với đất. Trường hợp đất sử dụng khoogn phù hợp với quy hoạch thì phải đăng ký đất đai và công trình trên đất lần đầu.

Dịch vụ sang tên sổ đỏ nhà đất

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com