Cấp sổ đỏ cho căn hộ chung cư mini xây dựng trái phép

1
708

Cấp sổ đỏ cho căn hộ chung cư mini là trường hợp cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà chung cư do hộ gia đình, cá nhân xây dựng.

Trường hợp công trình xây dựng không có Giấy phép hoặc xây dựng sai phép thì công trình đó phải được kiểm tra, xử lý theo quy định.

Sau khi xử lý, nếu công trình được phép tồn tại và đã thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước đối với diện tích xây dựng sai phép, không phép thì được xét cấp Giấy chứng nhận. Nếu công trình xây dựng không được phép tồn tại thì phải thực hiện việc phá dỡ theo quy định của Luật Xây dựng.

Các chung cư mini sẽ được cấp sổ đỏ nếu đáp ứng các điều kiện về nhà chung cư theo quy định (tại Luật Nhà ở năm 2014, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 19/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng), thì được cấp Giấy chứng nhận đối với từng căn hộ trong nhà ở đó; trường hợp chủ sở hữu bán, cho thuê mua, tặng cho, để thừa kế căn hộ trong nhà ở này cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam thì quyền sử dụng đất ở gắn với nhà ở này thuộc sử dụng chung của các đối tượng đã mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế căn hộ.

Dịch vụ sang tên sổ đỏ nhà đất

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com

1 BÌNH LUẬN

 1. Loan Money To You – You Will Be Able To Move Your Business Forward

  Kabbage is a top nationwide lender and convenient resource for business loans.

  Kabbage offer the flexibility to create small business loans with terms that meet your specific needs as a borrower.

  Kabbage’s high approval rates mean that Kabbage can say ‘yes’ when other lenders say no.

  There is no obligation to get started, and no need for collateral or a down payment.

  Receive a quick decision and get funding in as little as 10 minutes.

  Apply now: https://www.perfectmedialab.com/getloan

  Thank you,
  Eugena Bienvenue

  *Unsubscribe * : reply “no email”