Căn cứ xác lập ủy quyền giữa vợ và chồng

0
1106

Vợ và chồng có thể ủy quyền cho nhau tham gia các giao dịch dân sự, để có cơ sở cho việc thực hiện công việc theo sự ủy quyền giữa vợ và chồng Bộ luật Dân sự, Luật Hôn nhân và Gia đình có quy định căn cứ xác lập việc ủy quyền giữa vợ và chồng.

Việc ủy quyền giữa vợ và chồng tham gia giao dịch có thể xác lập, đây chính là việc đại diện theo ủy quyền, ngoài ra pháp luật cũng quy định đại diện theo pháp luật giữa vợ và chồng. Vậy, cơ sở xác định đại diện giữa vợ và chồng là gì?

Theo quy định tại Điều 24 Luật Hôn nhân và Gia đình thì căn cứ xác lập đại diện giữa vợ với chồng và ngược lại giữa chồng với vợ là:

– Việc đại diện giữa vợ và chồng trong xác lập, thực hiện, chấm dứt giao dịch được xác định theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.

– Vợ, chồng có thể ủy quyền cho nhau xác lập, thực hiện và chấm dứt giao dịch mà theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan phải có sự đồng ý của cả hai vợ chồng.

– Vợ, chồng đại diện cho nhau khi một bên mất năng lực hành vi dân sự mà bên kia có đủ điều kiện làm người giám hộ hoặc khi một bên bị hạn chế năng lực hành vi dân sự mà bên kia được Tòa án chỉ định làm người đại diện theo pháp luật cho người đó, trừ trường hợp theo quy định của pháp luật thì người đó phải tự mình thực hiện quyền, nghĩa vụ có liên quan.

Trong trường hợp một bên vợ, chồng mất năng lực hành vi dân sự mà bên kia có yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn thì căn cứ vào quy định về giám hộ trong Bộ luật dân sự, Tòa án chỉ định người khác đại diện cho người bị mất năng lực hành vi dân sự để giải quyết việc ly hôn.

Dịch vụ sang tên sổ đỏ

Quy định về ủy quyền

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Đt: 0904.779997 – 090.474.9996; Email: luatdoanhgia@gmail.com

Địa chỉ: Số 72 phố Ngô Gia Tự, P. Đức Giang, Q. Long Biên, TP Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com;                              www.luatdoanhgia.vn