Căn cứ tính điền sử dụng đất, tiền thuê đất theo Điều 108 Luật Đất đai

0
1639

Điều 108 Luật Đất đai quy định về căn cứ tính tiền sử dụng đất, căn cứ tính tiền thuê đất, thời điểm tính tiền sử dụng đất, thời điểm tính tiền thuê đất đối với những trường hợp cấp đất, cho thuê đất có tính tiền, cụ thể

Theo Điều 108 Luật Đất đai thì căn cứ tính tiền sử dụng đất như sau:

– Diện tích đất được giao, được chuyển mục đích sử dụng, được công nhận quyền sử dụng đất;

– Mục đích sử dụng đất;

– Giá đất theo quy định tại Điều 114 của Luật này; trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thì giá đất là giá trúng đấu giá.

Căn cứ tính tiền cho thuê đất theo quy định tại Điều 108 Luật Đất đai

– Diện tích đất cho thuê;

– Thời hạn cho thuê đất;

– Đơn giá thuê đất; trường hợp đấu giá quyền thuê đất thì giá đất thuê là đơn giá trúng đấu giá;

– Hình thức Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm hoặc cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Thời điềm thực hiện việc thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được quy định tại Điều 108 Luật Đất đai như sau: Thời điểm tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất là thời điểm Nhà nước quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất.

Dịch vụ sang tên sổ đỏ nhà đất

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com