Căn cứ để giám đốc thẩm vụ án hình sự

0
1593

Giám đốc thẩm vụ án hình sự là xét lại bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị kháng nghị vì phát hiện có vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong việc giải quyết vụ án.

Căn cứ để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với vụ án hình sự đó là bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm khi có một trong các căn cứ:

Kết luận trong bản án, quyết định của Tòa án không phù hợp với những tình tiết khách quan của vụ án. Căn cứ này được hiểu là việc Tòa án ra Bản án hoặc quyết định không phù hợp với những tình tiết khách quan của vụ án, có chứng tài liệu chứng chứ chứng minh cho việc không phù hợp với tình tiết khách quan mà chứ không phải là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng hay áp dụng sai pháp luật.

Có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng trong điều tra, truy tố, xét xử dẫn đến sai lầm nghiêm trọng trong việc giải quyết vụ án. Đối với căn cứ này được hiểu là trong quá trình điều tra cơ quan điều tra có thẩm quyền tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can hoặc quá trình truy tố Viện kiểm sát có thẩm quyền ra bản cáo trạng hay trong quá trình xét xử hội đồng xét xử sơ thẩm, hội đồng xét xử phúc thẩm đã có những vi phạm nghiêm trọng tố tụng. Đó là các vi phạm được quy định trong Bộ luật Tố tụng hình sự, có thể là vi phạm về trình tự, thủ tục, thời hạn, các công việc phải làm, các công việc không được làm..

Có sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật. Căn cứ này được hiểu là cơ quan tiến hành tố tụng đã áp dụng không đúng pháp luật, áp dụng không đúng hay viện dẫn không đúng các quy định của pháp luật, dẫn đến áp dụng không phù hợp trong vụ án làm ảnh hưởng đến tính chất của vụ án.

Luật sư bào chữa, hướng dẫn khởi kiện và bảo vệ quyền lợi

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com