Cách đòi tiền vay hiệu quả đúng luật ở Hà Nội

0
1422

Đòi tiền vay đúng luật là việc cho vay tiền bằng các hợp đồng vay tiền, Giấy vay tiền, giấy xác nhận nợ, và các khoản nợ khác cần đòi. Để đòi đúng luật thì chủ nợ phải xác định việc khởi kiện đến Tòa án.  

Pháp luật quy định quyền đòi tiền vay, đòi nợ của người cho vay như sau:

Bên vay tài sản là tiền thì phải trả đủ tiền khi đến hạn trừ trường hợp có thoả thuận khác.

Địa điểm trả nợ là nơi cư trú hoặc nơi đặt trụ sở của bên cho vay, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

Trong trường hợp vay không có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả nợ hoặc trả không đầy đủ thì bên vay phải trả lãi đối với khoản nợ chậm trả theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời hạn chậm trả tại thời điểm trả nợ, nếu có thoả thuận.

Trong trường hợp vay có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả hoặc trả không đầy đủ thì bên vay phải trả lãi trên nợ gốc và lãi nợ quá hạn theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời hạn vay tại thời điểm trả nợ.

Các bước đòi tiền vay hiệu quả đúng luật theo trình tự sau

Viết đơn khởi kiện nêu rõ thông tin người bị kiện, kiện về việc gì? đề nghị tòa án giải quyết viết gì? Đưa ra tài liệu chứng minh cho việc khởi kiện.

Chuẩn bị hồ sơ khởi kiện: Đơn khởi kiện, CMND, SHK, Giấy tờ, hợp đồng, giao dịch liên quan đến việc khởi kiện, thông tin về người bị kiện, CMND, SHK..

– Nộp đơn đến Tòa án có thẩm quyền; Nộp tiền tạm ứng án phí;

– Lập bản tự khai và tham gia giải quyết vụ án; Hòa giải về vụ án; Tham gia phiên tòa giải quyết vụ án;

– Kháng cáo bản án nếu có.

Khi tham gia vụ án khởi kiện đòi tiền vay nợ, người khởi kiện sẽ là Nguyên đơn dân sự và có các quyền, nghĩa vụ sau:

– Giữ nguyên, thay đổi, bổ sung hoặc rút yêu cầu theo quy định của Bộ luật này;

– Cung cấp tài liệu, chứng cứ, chứng minh để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình;

– Yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức đang lưu trữ, quản lý tài liệu, chứng cứ cung cấp tài liệu, chứng cứ đó cho mình để giao nộp cho Tòa án;

– Đề nghị Tòa án xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ của vụ án mà tự mình không thể thực hiện được hoặc đề nghị Tòa án triệu tập người làm chứng, trưng cầu giám định, định giá, thẩm định giá;

– Được biết và ghi chép, sao chụp tài liệu, chứng cứ do các đương sự khác xuất trình hoặc do Tòa án thu thập;

– Đề nghị Tòa án quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời;

– Tự thỏa thuận với nhau về việc giải quyết vụ án; tham gia hòa giải do Tòa án tiến hành;

– Nhận thông báo hợp lệ để thực hiện các quyền, nghĩa vụ của mình;

– Tự bảo vệ hoặc nhờ người khác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình;

– Tham gia phiên toà;

– Yêu cầu thay đổi người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng theo quy định của Bộ luật này;

– Tranh luận tại phiên tòa;

– Đề nghị Tòa án đưa người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tham gia tố tụng;

– Đưa ra câu hỏi với người khác về vấn đề liên quan đến vụ án khi được phép của Tòa án hoặc đề xuất với Tòa án những vấn đề cần hỏi với người khác; được đối chất với nhau hoặc người làm chứng;

– Được cấp trích lục bản án, quyết định của Tòa án.

Thực tế cho thấy việc khởi kiện đến Tòa án là con đường nhanh nhất và hiệu quả nhất khi đòi nợ vừa đúng luật lại lấy được tiền vay.

Luật sư hướng dẫn cách đòi nợ đúng luật

Dịch vụ xử lý, thu hồi nợ khó đòi

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 098.112.9988 – 0904.779997

Email: luatdoanhgia@gmail.com; Website: www.luatdoanhgia.com

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, Q. Long Biên, TP. Hà Nội