Cách chấm dứt kinh doanh năm 2021

0
520

Hộ kinh doanh năm 2021 không phải thực hiện việc giải thể hay phá sản vì việc này chỉ áp dụng cho doanh nghiệp mà Hộ kinh doanh sẽ thực hiện việc chấm dứt hoạt động kinh doanh theo quy định của Nghị định số 01/2021/NĐ-CP của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp.

Tại Điều 92 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP quy định về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh như sau:

Khi chấm dứt hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh phải gửi thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký. Như vậy, hộ kinh doanh phải hoàn thành nghĩa vụ thông báo về việc chấm dứt hoạt động và gửi đến cơ quan Đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.

Hộ kinh doanh có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện trước khi nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh, trừ trường hợp hộ kinh doanh và chủ nợ có thỏa thuận khác. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và ra thông báo về việc chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh. Do đó, Hộ kinh doanh phải chấm dứt, thanh toán hết các khoản nợ như thuế, nghĩa vụ với các cá nhân, tổ chức khác mới được chấm dứt, trường hợp có thỏa thuận của các chủ nợ thì nếu được chủ nợ đồng ý vẫn có thể chấm dứt mặc dù chưa hết nghĩa vụ.

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động phải gửi kèm các giấy tờ như:

Thông báo về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế của Cơ quan thuế;

Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;

Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Luật sư tư vấn pháp lý về Hộ kinh doanh

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com