Các vấn đề về hộ kinh doanh 2021

0
806

Hộ kinh doanh được cụ thể hóa tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp trên cơ sở thi hành Luật Doanh nghiệp năm 2020 (ngày 07/06/2020) của Quốc hội.

Nghị định này sẽ quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh, cơ quan đăng ký kinh doanh và quản lý nhà nước về đăng ký hộ kinh doanh. Theo đó: Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ.Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, kinh doanh thời vụ, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký hộ kinh doanh, trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định mức thu nhập thấp áp dụng trên phạm vi địa phương.

Nghị định quy định tổng quan các vấn đề như:

 • Quyền thành lập hộ kinh doanh và nghĩa vụ đăng ký hộ kinh doanh;
 • Quyền và nghĩa vụ của chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình tham gia đăng ký hộ kinh doanh;
 • Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;
 • Mã số đăng ký hộ kinh doanh;
 • Nguyên tắc áp dụng trong đăng ký hộ kinh doanh;
 • Số lượng hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh;
 • Địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh;
 • Đăng ký hộ kinh doanh;
 • Đặt tên hộ kinh doanh;
 • Ngành, nghề kinh doanh của Hộ kinh doanh;
 • Thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh;
 • Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạnh đã thông báo của hộ kinh doanh;
 • Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh;
 • Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;
 • Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;
 • Quy định chuyển tiếp đối với hộ kinh doanh do hộ gia đình, nhóm cá nhân thành lập;

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 04 tháng 01 năm 2021. Nghị định này thay thế Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp và Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

Luật sư tư vấn pháp lý về Hộ kinh doanh

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com