Các nguồn hình thành tài sản riêng

0
1255

Tài sản riêng của vợ hoặc của chồng phải được chứng minh từ các nguồn hình thành tài sản và vợ chồng phải chứng minh là tài sản riêng và nếu không chứng minh được thì mặc nhiên công nhận là tài sản chung.

Để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình về tài sản, vợ chồng phải chứng minh tài sản riêng và dựa vào các nguồn dưới đây để xác định là tài sản riêng.

Nguồn thứ nhất: Là các tài sản có trước khi kết hôn hay còn gọi là có trước thời kỳ hôn nhân bao gồm:

Tài sản do mình tự tạo lập hợp pháp mà có được;

Tài sản được tặng cho riêng;

Tài sản được thừa kế riêng;

Tài sản được chia riêng;

Tài sản mà pháp luật quy định là sở hữu riêng;

Các tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu..

Nguồn thứ hai: Là các tài sản có được trong thời kỳ hôn nhân có nghĩa là từ ngày kết hôn gồm:

Tài sản được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân

Tài sản được thừa kế riêng trong thời kỳ hôn nhân

Tài sản mà vợ chồng thỏa thuận là riêng trong thời kỳ hôn nhân

Tài sản mà một bên vợ hoặc một bên chồng thừa nhận là tài sản riêng của một bên vợ hoặc một bên chồng

Tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ hoặc của chồng

Tài sản mà pháp luật quy định là thuộc quyền sở hữu riêng

Tài sản hình thành từ nguồn tài sản riêng.

Luật sư hướng dẫn các thủ tục về Ly hôn

Dịch vụ ly hôn nhanh, phân chia tài sản và bảo vệ quyền nuôi con

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com