Các hạn chế của tài sản riêng

0
1058

Tài sản riêng của vợ hoặc chồng trong thời kỳ hôn nhân hoặc nguồn nào đó có trước hoặc sau thời kỳ hôn nhân thì vợ, chồng có quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt, tuy nhiên cũng có những hạn chế nhất định:

Hạn chế thứ nhất là việc vợ hoặc chồng có thể nhập hoặc không nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung;

Hạn chế thứ 2 là trong trường hợp vợ hoặc chồng không thể tự quản lý tài sản riêng của mình mà vợ hoặc chồng cũng không ủy quyền cho người nào khác quản lý tài sản riêng của mình thì người còn lại có thể là vợ hoặc chồng sẽ có quyền quản lý tài sản đó, tuy nhiên khi thực hiện việc quản lý thì người quản lý phải bảo đảm lợi ích của người có tài sản.

Hạn chế thứ ba là nghĩa vụ riêng của vợ hoặc chồng trong thời kỳ hôn nhân được thanh toán từ tài sản riêng của người đó hoặc phần tài sản của người đó có trong khối tài sản chung của vợ chồng nhưng vẫn bảo đảm đó là nghĩa vụ của tài sản riêng.

Hạn chế thứ tư là trong trường hợp vợ, chồng có tài sản riêng thì hoa lợi, lợi tức có từ tài sản riêng đó là nguồn sống duy nhất thì người sở hữu tài sản riêng sẽ bị hạn chế khả năng định đoạt tài sản này hay đói chính xác là khi định đoạt tài sản riêng phải có sử đồng ý của vợ, chồng hay của người không phải là chủ sở hữu tài sản riêng đó.

Nhu cầu thiết yếu là nhu cầu sinh hoạt thông thường về ăn, mặc, ở, học tập, khám bệnh, chữa bệnh và nhu cầu sinh hoạt thông thường khác không thể thiếu cho cuộc sống của mỗi người, mỗi gia đình.

Luật sư hướng dẫn các thủ tục về Ly hôn

Dịch vụ ly hôn nhanh, phân chia tài sản và bảo vệ quyền nuôi con

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com