Các điều kiện để miễn giảm thời gian thử thách án treo

0
1218

Để được miễn giảm thời gian thử thách cần có các điều kiện theo quy định của Bộ luật Hình sự và cụ thể là quy định của Nghị quyết số 02/2018/NQ của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Điều kiện thứ nhất để miễn giảm thời gian thử thách: Người được hưởng án treo phải chấp hành được một phần hai (1/2) thời gian thử thách của án treo. Do đó người được hưởng án treo phải xem Bản án khi tòa án tuyên cho mình là thời gian chấp hành thử thách từ khi nào, trên cơ sở đó theo dõi xem khi nào đã chấp hành được 1/2 thời gian này thì mới đáp ứng điều kiện thứ nhất.

Điều kiện thứ hai là người được hưởng án treo nhiều tiến bộ được thể hiện bằng việc trong thời gian thử thách người được hưởng án treo đã chấp hành nghiêm pháp luật, các nghĩa vụ theo Luật Thi hành án hình sự; tích cực học tập, lao động, sửa chữa lỗi lầm hoặc lập thành tích trong lao động sản xuất, bảo vệ an ninh Tổ quốc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền khen thưởng. Như vậy, là phải chấp hành tốt nhất các nghĩa vụ của thi hành án hình sự

Điều kiện thứ ba để được hưởng án treo là phải được Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức được giao giám sát, giáo dục người được hưởng án treo đề nghị rút ngắn thời gian thử thách bằng văn bản. Như vậy, trên cơ sở thực hiện tố nhất các điều kiện thứ nhất, điều kiện thứ hai thì cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương sẽ thực hiện việc đề nghị rút ngắn thời gian thử thách trên cơ sở đề nghị của người được hưởng án treo hoặc của gia đình người được hưởng án treo.

Luật sư bào chữa vụ án Cố ý gây thương tích

Luật sư hướng dẫn điều kiện hưởng án treo cho bị cáo

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com