Các biện pháp ngăn chặn khẩn cấp

0
517

Ngày 24 tháng 09 năm 2020 Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐTP về việc Hướng dẫn áp dụng các Biện pháp khẩn cấp tạm thời trong khi giải quyết tranh chấp dân sự.

Theo quy định tại Điều 114 Bộ luật Tố tụng Dân sự thì có 17 Biện pháp khẩn cấp tạm thời là:

Một là: Giao người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi cho cá nhân hoặc tổ chức trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục. Đây là một trong những biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của những người nêu trên

Hai là: Buộc thực hiện trước một phần nghĩa vụ cấp dưỡng. Đây cũng được hiểu là biện pháp rất cần thiết vì nếu không áp dụng ngay sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đối với người được cấp dưỡng.

Ba là: Buộc thực hiện trước một phần nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do tính mạng, sức khoẻ bị xâm phạm. Trong trường hợp xác định rõ phần bồi thường và đủ căn cứ, nếu thấy phải áp dụng ngay để bảo vệ quyền lợi của người bị hại.

Bốn là: Buộc người sử dụng lao động tạm ứng tiền lương, tiền bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, chi phí cứu chữa tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp, tiền bồi thường, trợ cấp tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp cho người lao động. Đây cũng là một trong những biện pháp bảo vệ kịp thời người lao động

Năm là: Tạm đình chỉ thi hành quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, quyết định sa thải người lao động. Quyền lợi của người lao động luôn ở thế yếu so với người sử dụng lao động nên đây cũng là một trong những biện pháp cần thiết.

Sáu là: Kê biên tài sản đang tranh chấp. Việc kê biên tài sản tranh chấp là hết sức cần thiết nhằm tránh chuyển dịch và gây khó khăn cho quá trình giải quyết vụ án

Bảy là: Cấm chuyển dịch quyền về tài sản đối với tài sản đang tranh chấp. Rất nhiều vụ án, không kịp thời cấm chuyền dịch tài sản dẫn đến giải quyết hậu quả khó khăn và gây thiệt hại cho người có q1uyeenf

Tám là: Cấm thay đổi hiện trạng tài sản đang tranh chấp. Đây còn gọi là giữ nguyên hiện trạng để bảo đảm việc giải quyết tranh chấp

Chín là: Cho thu hoạch, cho bán hoa màu hoặc sản phẩm, hàng hoá khác.

Mười là: Phong tỏa tài khoản tại ngân hàng, tổ chức tín dụng khác, kho bạc nhà nước; phong tỏa tài sản ở nơi gửi giữ. Đây là một trong những biện pháp hữu hiệu để bảo đảm quyền lợi của đương sự khi tham gia giải quyết tranh chấp dân sự.

Mười một là: Phong tỏa tài sản của người có nghĩa vụ. Khi xác định rõ nghĩa vụ của người có nghĩa vụ thì việc phong tòa tài sản là cần thiết

Mười hai là: Cấm hoặc buộc thực hiện hành vi nhất định.

Mười ba là: Cấm xuất cảnh đối với người có nghĩa vụ. Đây cũng được hiểu là rất cần thiết vì nhiều khi những người có nghĩa vụ sẽ trốn ra nước ngoài gây khó khăn cho việc giải quyết

Mười bốn là: Cấm tiếp xúc với nạn nhân bạo lực gia đình.

Mười lăm là: Tạm dừng việc đóng thầu và các hoạt động có liên quan đến việc đấu thầu.

Mười sáu là: Bắt giữ tàu bay, tàu biển để bảo đảm giải quyết vụ án. Tuy chỉ là hạn chế trong một số trường hợp nhưng đây cũng là biện pháp rất cần thiết.

Mười bảy là: Các biện pháp khẩn cấp tạm thời khác mà luật có quy định. Nếu trong quá trình giải quyết vụ án mà các quy định pháp luật chuyên ngành khác nhau có quy định thêm các biện pháp thì Tòa án sẽ áp dụng.

Luật sư hướng dẫn khởi kiện và bảo vệ quyền lợi

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com