Buộc phải bồi thường cho người bị hại

0
1035

Buộc phải bồi thường cho bị hại là trường hợp người gây thiệt hại cho sức khỏe của người khác, bị can, bị cáo, người đại diện của bị can, bị cáo, gia đình bị can, bị cáo không thông nhất và hòa giải được việc bồi thường với gia đình bị hại, với bị hại thì Tòa án sẽ phán quyết mức bồi thường cụ thể cho bị hại trong bản án.

Bắt buộc phải bồi thường cho bị hại là trường hợp người thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, cố ý xâm phạm đến sức khỏe của bị hại hay tính mạng của bị hại và hành vi vi phạm đã đã dẫn đến hậu quả là bị hại đã thiệt hại về sức khỏe hoặc tính mạng do đó pháp luật buộc người thực hiện hành vi phải thực hiện việc bồi thường cho bị hại.

Tự nguyện bồi thường mà không phải bắt buộc là trường hợp người gây ra thiệt hại cho các bị hại đã chủ động bồi thường cho chính bị hại hoặc trong quá trình tố tụng đã thực hiện việc nộp các khoản tiền bồi thường cho cơ quan thi hành án để phục vụ cho việc bồi thường cho bị hại, cũng có thể các bên thỏa thuận việc bồi thường mà không bị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền buộc phải bồi thường.

Cơ quan tiến hành tố tụng buộc người gây thiệt hại phải bồi thường cho bị hại là trường hợp khi vụ án đưa ra xét xử, cơ quan xét xử dựa vào các quy định của pháp luật, kết quả xác định thiệt hại, các tài liệu chứng cứ chứng minh việc thiệt hại và buộc người gây ra thiệt hại phải bồi thường thiệt hại cho bị hại bằng bản án có hiệu lực pháp luật.

Luật sư bào chữa các vụ án hình sự;

Luật sư bào chữa vụ án Cố ý gây thương tích

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com