Bổ sung nhà ở vào sổ đỏ

0
709

Bổ sung nhà ở vào sổ đỏ là quá trình ghi nhận công trình xây dựng nhà ở theo giấy phép xây dựng vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và công trình khác trên đất đã được cấp

Việc bổ sung nhà ở vào Giấy chứng nhận nhà đất (Sổ đỏ) đã cấp đó là trường hợp người sử dụng đất đã có diện tích đất, đã làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có thể là UBND quận huyện thành phố thị xã cấp hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường cấp tỉnh hay UBND cấp tỉnh thành phố Trực thuộc trung ương cấp sổ đỏ, sau khi được cấp sổ đỏ thì người sử dụng đất mới xin phép xây dựng và tiến hành hoạt động xây dựng, khi xây dựng xong sẽ tiến hành cập nhật và ghi nhận công trình này xây dựng trên đất hoặc nhà ở đã được xây dựng trên đất.

Để tiến hành các hồ sơ, trình tự và thủ tục giải quyết việc này thì Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, kiểm tra hiện trạng sử dụng đất xem thực tế hiện trạng đã được xây dựng và hoàn thiện hay hoàn công công trình xây dựng chưa và sau đó tiến hành các thủ tục được quy định tại Điều của Quyết định số 12 của UBND thành phố Hà Nội “Hồ sơ, trình tự, thủ tục chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp”.

Dịch vụ sang tên sổ đỏ nhà đất

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com