Bị người khác tấn cống cần làm gì để bảo vệ

0
1419

Bạn minhanh213@gmail có hỏi: Tôi bị người khác tấn công và gây thương tích vậy tôi làm gì để bảo vệ mình?

Về vấn đề này Luật sư Ngô Thế Thêm – Công ty Luật Doanh Gia tư vấn và hướng dẫn bạn như sau:

Bộ luật dân sự quy định về việc bảo vệ quyền dân sự theo các phương thức sau:

Điều 11. Các phương thức bảo vệ quyền dân sự

Khi quyền dân sự của cá nhân, pháp nhân bị xâm phạm thì chủ thể đó có quyền tự bảo vệ theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền:

  1. Công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền dân sự của mình;
  2. Buộc chấm dứt hành vi xâm phạm;
  3. Buộc xin lỗi, cải chính công khai;
  4. Buộc thực hiện nghĩa vụ;
  5. Buộc bồi thường thiệt hại;
  6. Hủy quyết định cá biệt trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền;
  7. Yêu cầu khác theo quy định của luật.

Để thực hiện được các phương thức này thì có thể thực hiện như sau:

Tự bảo vệ quyền dân sự (Điều 12)

Việc tự bảo vệ quyền dân sự phải phù hợp với tính chất, mức độ xâm phạm đến quyền dân sự đó và không được trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự quy định tại Điều 3 của Bộ luật này.

Bồi thường thiệt hại (Điều 13)

Cá nhân, pháp nhân có quyền dân sự bị xâm phạm được bồi thường toàn bộ thiệt hại, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

Bảo vệ quyền dân sự thông qua cơ quan có thẩm quyền (Điều 14).

Như vậy, khi quyền dân sự bị vi phạm bạn có quyền bảo vệ theo các phương thức như đã nêu ở trên.

Luật sư bào chữa và bảo vệ quyền lợi tại Tòa án

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA
Điện thoại: 098.112.9988 – 0904.779997
Email: luatdoanhgia@gmail.com; Wbsite: www.luatdoanhgia.com
Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, P.Đức Giang, Q.Long Biên, TP.Hà Nội.