Bị can, bị cáo đặt tiền bảo đảm vẫn có thể bị bắt tạm giam

0
1020

Bị can bị cáo đã đặt tiền bảo đảm vẫn có thể bị bắt tạm giam, theo quy định tại Điều 122 Bộ luật Tố tụng hình sự thì Đặt tiền để bảo đảm là biện pháp ngăn chặn thay thế tạm giam. Căn cứ tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi, nhân thân và tình trạng tài sản của bị can, bị cáo, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án có thể quyết định cho họ hoặc người thân thích của họ đặt tiền để bảo đảm.

Bị can, bị cáo vi phạm nghĩa vụ theo cam kết tại Khoản 2 Điều 122 Bộ luật Tố tụng hình sự thì vẫn bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra, xét xử. Nhưng cam kết của bị can bị cáo trong giấy cam đoan về những nội dung sau:

– Có mặt theo giấy triệu tập, trừ trường hợp vì lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan;

– Không bỏ trốn hoặc tiếp tục phạm tội;

– Không mua chuộc, cưỡng ép, xúi giục người khác khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật;

– Không tiêu hủy, giả mạo chứng cứ, tài liệu, đồ vật của vụ án, tẩu tán tài sản liên quan đến vụ án;

– Không đe dọa, khống chế, trả thù người làm chứng, bị hại, người tố giác tội phạm và người thân thích của những người này.

Để hướng dẫn chi tiết vấn đề này, liên Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cáo và Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư liên tịch số 04/2018/TTLT-VKSTC-BCA-BQP hướng dẫn về vấn đề này, thông tư liên tịch có hiệu lực kể từ ngày 10/12/2018 và hướng dẫn như sau:

– Khi có căn cứ xác định bị can vi phạm nghĩa vụ cam đoan quy định tại khoản 2 Điều 122 Bộ luật Tố tụng hình sự, thì Cơ quan điều tra có văn bản nêu rõ lý do, kèm theo các tài liệu xác định vi phạm của bị can và đề nghị Viện kiểm sát hủy bỏ biện pháp đặt tiền để bảo đảm. Cơ quan điều tra phải ra lệnh bắt bị can để tạm giam và có văn bản đề nghị Viện kiểm sát phê chuẩn; thời hạn tạm giam trong trường hợp này không được quá thời hạn điều tra vụ án.

– Trường hợp Viện kiểm sát có căn cứ xác định bị can vi phạm nghĩa vụ cam đoan thì có văn bản yêu cầu Cơ quan điều tra thực hiện các thủ tục hủy bỏ biện pháp đặt tiền để bảo đảm và áp dụng biện pháp tạm giam theo quy định tại nêu trên.

Thuê luật sư bào chữa

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com