Bán hộ kinh doanh ở Long Biên

0
789

Lần đầu tiên Luật Doanh nghiệp năm 2020 cho phép Hộ kinh doanh được quyền bán cho người khác, thực tiễn trong công việc tư vấn và hướng dẫn pháp lý về Hộ kinh doanh thì hoạt động bán hộ kinh doanh vẫn diễn ra, tuy nhiên chủ hộ phải thực hiện theo nhiều con đường khác nhau như là ủy quyền hoặc là chấm dứt song lại thành lập cho chủ hộ mới.

Để khắc phục các vấn đề tồn tại nêu trên, Luật mới cho phép được bán Hộ kinh doanh. Khi thực hiện bán hộ kinh doanh thì các bên phải lập Hợp đồng về việc bán hộ kinh doanh trong đó xác định rõ số tài sản bán là gì, quyền và nghĩa vụ các bên, việc kế thừa quyền và nghĩa vụ của hộ kinh doanh.

Về thủ tục sau khi thực hiện việc bán thì chủ hộ kinh doanh phải làm thông báo gửi đến Phòng Tài chính – Kế hoạch quận Long Biên để làm thay đổi nọi dung đăng ký kinh doanh trong vòng 10 ngày. Hồ sơ giấy tờ gồm:

Thông báo thay đổi chủ hộ kinh doanh do chủ hộ kinh doanh cũ và chủ hộ kinh doanh mới ký hoặc do chủ hộ kinh doanh mới ký trong trường hợp thay đổi chủ hộ kinh doanh do thừa kế;

Hợp đồng mua bán hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc mua bán trong trường hợp bán hộ kinh doanh;

Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thay đổi chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;

Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.

Sau khi bán hộ kinh doanh vẫn phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của hộ kinh doanh phát sinh trong thời gian trước ngày chuyển giao hộ kinh doanh, trừ trường hợp hộ kinh doanh, người mua và chủ nợ của hộ kinh doanh có thỏa thuận khác.

Như vậy, nếu không có thỏa thuận khác thì Chủ hộ kinh doanh mới, người mua hộ kinh doanh phải kế thừa các nghĩa vụ trước đây của hộ kinh doanh. Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp các bên có thể liên hệ Công ty Luật Doanh Gia (72 Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội) để được tư vấn hoặc soạn thảo hợp đồng cho đúng quy định và an toàn về pháp lý.

Nội dung cơ bản của thông báo như sau:

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: …………………………………………………..

Cấp lần đầu ngày: …/…/…… tại: ……………………………………………………………….

Thay đổi lần cuối ngày: …/…/…… tại: ………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh: ……………………………………………………………………..

Điện thoại (nếu có): ………………………… Fax (nếu có): …………………………………….

Email (nếu có): ……………………………… Website (nếu có): ……………………………….

Đăng ký thay đổi chủ hộ kinh doanh với các nội dung sau:

Thay đổi chủ hộ kinh doanh do: Bán hộ kinh doanh;

Thông tin về người bán: Họ tên, giới tính, ngày sinh, quốc tịch, dân tộc, giấy tờ tùy thân, địa chỉ cư trú; địa chỉ liên lạc.

Thông tin về người mua: Họ tên, giới tính, ngày sinh, quốc tịch, dân tộc, giấy tờ tùy thân, địa chỉ cư trú; địa chỉ liên lạc.

Chúng tôi cam kết về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của Thông báo này.

Cả người bán và người mua đều ký vào Thông báo này.

Luật sư tư vấn pháp lý về Hộ kinh doanh

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; www.luatdoanhgia.vn; Email: luatdoanhgia@gmail.com