Án treo theo Nghị quyết số 02 năm 2018 của Tòa án tối cao

0
1759

Án treo theo Nghị quyết 02 năm 2018 của Tòa Tối cao thì án treo được hiểu là: “Án treo là biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện, được Tòa án áp dụng đối với người phạm tội bị phạt tù không quá 03 năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, xét thấy không cần bắt họ phải chấp hành hình phạt tù”. Với hướng dẫn tại Nghị quyết này thì Án treo đã xác định là Biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện.

Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cáo về hướng dẫn Điều 65 Bộ luật Hình sự về Án treo. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2018 và chi tiết các quy định như: Án treo là gì, Điều kiện hưởng án treo, Người không được hưởng án treo, Trình tự thủ tục rút ngắn thời gian thử thách; Trình tự thủ tục cho áp dụng án treo, việc ấn định thời gian thử thách…

Định nghĩa về Án treo theo Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP như sau: ““Án treo là biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện, được Tòa án áp dụng đối với người phạm tội bị phạt tù không quá 03 năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, xét thấy không cần bắt họ phải chấp hành hình phạt tù”. Như vậy đây là một trong những biện pháp miễn chấp hành phạt tù có điều kiện được miễn và thời gian, điều kiện thử thách cho việc miễn chấp hành hình phạt tù.

Có 5 Điều kiện được hưởng án treo theo Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP, cụ thể:

Điều kiện 1: Bị xử phạt tù không quá 3 năm;

Điều kiện 2 là: có nhân thân tốt và định nghĩa về nhân thân tốt là Được coi là có nhân thân tốt nếu ngoài lần phạm tội này, người phạm tội luôn chấp hành đúng chính sách, pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của công dân ở nơi cư trú, nơi làm việc. Và quy định liên quan khác cũng được hiểu là nhân thân tốt

Điều kiện 3 là: Có từ 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trở lên, trong đó có ít nhất 01 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự và không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự.  Trong đó cũng giải thích rõ việc có nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Điều kiện 4 là: Có nơi cư trú rõ ràng hoặc nơi làm việc ổn định để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giám sát, giáo dục. Theo đó cũng quy định cụ thể thế nào là nơi cư trú rõ ràng,

Điều kiện 5 là: Xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù nếu người phạm tội có khả năng tự cải tạo và việc cho họ hưởng án treo không gây nguy hiểm cho xã hội; không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Những người không được hưởng án treo theo Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP

Một là: Người phạm tội là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy, ngoan cố chống đối, côn đồ, dùng thủ đoạn xảo quyệt, có tính chất chuyên nghiệp, lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi, cố ý gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Hai là: Người thực hiện hành vi phạm tội bỏ trốn và đã bị các cơ quan tiến hành tố tụng đề nghị truy nã.

Ba là: Người được hưởng án treo phạm tội mới trong thời gian thử thách; người đang được hưởng án treo bị xét xử về một tội phạm khác thực hiện trước khi được hưởng án treo.

Bốn là: Người phạm tội bị xét xử trong cùng một lần về nhiều tội, trừ trường hợp người phạm tội là người dưới 18 tuổi.

Năm là: Người phạm tội nhiều lần, trừ trường hợp người phạm tội là người dưới 18 tuổi.

Sáu là: Người phạm tội thuộc trường hợp tái phạm, tái phạm nguy hiểm.

Như vậy, có 6 trưởng hợp nhưng vẫn không được hưởng án treo.

Luật Doanh Gia cử các luật sư tham gia phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm để bào chữa cho các bị cáo khi có điều kiện được hưởng án treo cũng như chứng minh các điều kiện cần và đủ để hưởng án treo cho bị cáo.

Luật sư bào chữa vụ án Cố ý gây thương tích

Luật sư hướng dẫn điều kiện hưởng án treo cho bị cáo

Các bài viết liên quan:

Quy định về án treo; Điều kiện được hưởng án treo; Án treo theo Điều 65 Bộ luật Hình sự; Tòa án cho hưởng án treo.

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com