Án treo theo khoan 2 Điều 65 Bộ luật Hình sự

0
2758

Án treo theo khoản 2 Điều 65 Bộ luật hình sự là quy định về xử phạt tù không quá 03 năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, nếu xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù, thì Tòa án cho hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách từ 01 năm đến 05 năm và thực hiện các nghĩa vụ trong thời gian thử thách …

Khoản 2 Điều 65 Bộ luật Hình sự quy định:

Trong thời gian thử thách, Tòa án giao người được hưởng án treo cho cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi người đó cư trú để giám sát, giáo dục. Gia đình người bị kết án có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức, chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục người đó.

Như vậy, khoản 2 Điều 65 Bộ luật Hình sự quy định về thời gian thử thách và Tòa án sẽ giao để thực hiện việc giám sát, giao dục người phải thi hành án.

Trường hợp 1 của khoản 2 Điều 65 Bộ luật hình sự là trong thời gian thử thách Tòa án giao người được hưởng án treo cho cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc để giám sát, giao dục, đồng thời cũng quy định gia đình (những người thân như vợ, chồng, bố, mẹ..) của người được hưởng án treo có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức và chính quyền địa phương để giám sát, giao dục người được hưởng án treo.

Trường hợp 2 của khoản 2 Điều 65 Bộ luật Hình sự là trong thời gian thử thách, Tòa án giao người được hưởng án treo cho chính quyền địa phương (ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn…) nơi người được hưởng án treo cư trú (thường trú, tạm trú…) để giám sát, giao dục và gia đình của người bị kết án có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương để giám sát, giáo dục người bị kết án được hưởng án treo.

Luật sư bào chữa vụ án Cố ý gây thương tích

Luật sư hướng dẫn điều kiện hưởng án treo cho bị cáo

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com