Án treo theo Điều 65 Bộ luật Hình sự

0
5656

Án treo theo Điều 65 Bộ luật hình sự là quy định tại Điều 65 Bộ luật Hình sự chương về miễn, giảm hình phạt, cụ thể Điều 65 Bộ luật Hình sự quy định như sau: “Khi xử phạt tù không quá 03 năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, nếu xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù, thì Tòa án cho hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách từ 01 năm đến 05 năm và thực hiện các nghĩa vụ trong thời gian thử thách theo quy định của Luật Thi hành án hình sự”.

Điều 65 Bộ luật Hình sự quy định về Án treo như sau:

  1. Khi xử phạt tù không quá 03 năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, nếu xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù, thì Tòa án cho hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách từ 01 năm đến 05 năm và thực hiện các nghĩa vụ trong thời gian thử thách theo quy định của Luật Thi hành án hình sự.
  2. Trong thời gian thử thách, Tòa án giao người được hưởng án treo cho cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi người đó cư trú để giám sát, giáo dục. Gia đình người bị kết án có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức, chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục người đó.
  3. Tòa án có thể quyết định áp dụng đối với người được hưởng án treo hình phạt bổ sung nếu trong điều luật áp dụng có quy định hình phạt này.
  4. Người được hưởng án treo đã chấp hành được một phần hai thời gian thử thách và có nhiều tiến bộ thì theo đề nghị của cơ quan, tổ chức có trách nhiệm giám sát, giáo dục, Tòa án có thể quyết định rút ngắn thời gian thử thách.
  5. Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật này.

Khoản 1 Điều 65 Bộ luật Hình sự về án treo là quy định các điều kiện cần và đủ để được hưởng án treo trong đó nổi bật lên là các điều kiện sau:

Điều kiện 1 là bị Tòa án xử phạt tù nhưng mức phạt là không quá 3 năm, cụ thể là 36 tháng, đây là hình phạt chính về tù có thời hạn;

Điều kiện 2 là phải có nhân thân tốt, để hiểu và đánh giá thế nào là nhân thân tốt thì Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cáo sẽ có hướng dẫn cụ thể về nhân thân tốt

Điều kiện 3 là có các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại Khoản 1, và Khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, tất nhiên Tòa án tối cao cũng có hướng dẫn nhưng thông lệ là phải có từ 2 tình tiết giảm nhẹ trở lên và không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Khoản 2 Điều 65 Bộ luật Hình sự về án treo quy định về việc giao người được hưởng án treo trong thời gian thử thách cho cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc hoặc là giao người được hưởng án treo cho chính quyền địa phương nếu không phải là đang làm việc tại cơ quan tổ chức nhưng phải là địa phương nơi đang cư trú để giám sát, giao dục. Đồng thời điều khoản này cũng quy định về trách nhiệm của gia đình có người bị kết án phải phối hợp với cơ quan, tổ chức, chính quyền địa phương để giám sát, giáo dục người bị kết án đang được hưởng án treo.

Khoản 3 Điều 65 Bộ luật Hình sự về án treo quy định cho Tòa án thẩm quyền có thể quyết định hình phạt bổ sung cho người được hưởng án treo, cụ thể theo quy định hiện hành tại Điều 32 Bộ luật Hình sự thì có 7 hình phạt bổ sung, trong đó một số hình phạt hay áp dụng là: Phạt tiền; Tịch thu tài sản; Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định…

Khoản 4 Điều 65 Bộ luật Hình sự về án treo quy định về viecj giảm thời gian thử thách cho người được hưởng án treo, cụ thể nếu người được hưởng án treo đã chấp hành được một phần hai (một nửa) thời gian thử thách và có nhiều tiến bộ thì theo đề nghị của người có nhiệm vụ giám sát, giáo dục gửi đến Tòa án thì Tòa án có thể quyết định rút ngắn thời gian thử thách cho người được hưởng án treo.

Khoản 5 Điều 65 Bộ luật Hình sự về án treo lại quy định ngược lại cho người được hưởng án treo và thoe đó nếu trong thời gian thử thách người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ của Luật Thi hành án hình sự từ 02 lần trở lên thì Tòa án quyết định người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Đây cũng là một quy định mới bên cạnh quy định cũ là nếu phạm tội mới thì tòa án buộc phải chấp hành hình phạt bản án trước và tổng hợp với bản án này. Việc tổng hợp hình phạt được quy định như tại ĐIều 56 Bộ luật Hình sự.

Điều kiện hưởng án treo theo Điều 65 Bộ luật Hình sự có nhiều phần mới, mở rộng nhưng cũng lại đặt ra nhiều thử thách kể cả trong trường hợp người được hưởng án treo không chấp hành tốt quy định của Luật Thi hành án hình sự từ 02 lần trở lên thì có thể không phạm tội mới nhưng vẫn buộc phải chấp hành hình phạt tù theo bản án đã được hưởng án treo.

Luật Doanh Gia cử các luật sư tham gia phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm để bào chữa cho các bị cáo khi có điều kiện được hưởng án treo.

Luật sư bào chữa vụ án Cố ý gây thương tích

Luật sư hướng dẫn điều kiện hưởng án treo cho bị cáo

Các bài viết liên quan:

Quy định về án treo; Điều kiện được hưởng án treo; Án treo theo quy định của Nghị quyết 02 năm 2018; Tòa án cho hưởng án treo.

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com