6 trường hợp Tòa án không cho hưởng án treo

0
1268

Khi xem xét cho bị cáo hưởng án treo thì các trường hợp sau tòa án sẽ không cho hưởng án treo theo đúng hướng dẫn tại Điều 3 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP

Trường hợp 1: Người phạm tội là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy, ngoan cố chống đối, côn đồ, dùng thủ đoạn xảo quyệt, có tính chất chuyên nghiệp, lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi, cố ý gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Như vậy, đây cũng là những trường hợp thuộc nguyên tắc xét xử phải nghiêm trị không được khoan hồng, đặc biệt là người chủ mưu trong đồng phạm, người phạm tội có tính chất côn đồ.

Trường hợp 2: Người thực hiện hành vi phạm tội bỏ trốn và đã bị các cơ quan tiến hành tố tụng đề nghị truy nã. Như vậy, trường hợp bị truy nã là trường hợp không hợp tác với cơ quan điều tra và cũng thuộc trường hợp không được hưởng khoan hồng.

Trưởng hợp 3: Người được hưởng án treo phạm tội mới trong thời gian thử thách; người đang được hưởng án treo bị xét xử về một tội phạm khác thực hiện trước khi được hưởng án treo. Đây thuộc trường hợp tổng hợp hình phạt.

Trường hợp 4: Người phạm tội bị xét xử trong cùng một lần về nhiều tội, trừ trường hợp người phạm tội là người dưới 18 tuổi. Nhu vậy đây là trường hợp phạm nhiều tội nên cũng xác định không được hưởng án treo, có nghĩa là họ bị xử 1 lần về nhiều tội, cụ thể là từ 2 tội trở lên

Trường hợp 5: Người phạm tội nhiều lần, trừ trường hợp người phạm tội là người dưới 18 tuổi. Đây là phạm tội nhiều lần có nghĩa là từ 2 lần phạm tội trở lên.

Trường hợp 6: Người phạm tội thuộc trường hợp tái phạm, tái phạm nguy hiểm. Đây cũng là một tình tiết tăng nặng, nhiều khi là tăng nặng định khung

Như vậy, nếu thuộc 6 trường hợp nêu trên thì không được hưởng án treo và khi xét xử, hội đồng xét xử phải xem xét có thuộc trường hợp không được hưởng án treo hay không.

Luật sư bào chữa vụ án Cố ý gây thương tích

Luật sư hướng dẫn điều kiện hưởng án treo cho bị cáo

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com