10 loại thuế chưa kể phí, lệ phí khi mở công ty, doanh nghiệp phải biết

0
1596
Khi mở công ty phải biết đến các loại thuế sau trong quá trình hoạt động
Thứ nhất: Thuế môn bài khi mở Công ty (hay là lệ phí môn bài) gọi là thuế mở cửa, khi mở công ty hoạt động thì phải đóng loại thuế này, kể cả mở chi nhánh, văn phòng đại diện hay địa điểm kinh doanh thì đây đều là thuế, phí mở cửa kinh doanh.
Thứ hai: Thuế thu nhập doanh nghiệp, đây là loại thuế mà sau khi hoạt động kinh doanh xong, theo kê khai hàng năng, sau khi trừ các chi phí hợp lý và ra phần lợi nhuận thì người kinh doanh phải đóng loại thuế này.
Thứ ba: Thuế giá trị gia tăng hay còn gọi tắc là VAT, thuế này là thuế đánh vào phần giá trị tăng lên của hàng hóa, dịch vụ khi tham gia vao lưu thông trên thị trường, đây là thuế phổ biến nhất mà các doanh nghiệp thường hay kê khai.
Thư tư: Thuế xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, đây là loại thuế đánh vào hoạt động xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam ra nước ngoài cũng như thuê nhập khẩu hàng hóa, nguyên liệu, máy móc của nước ngoài vào Việt Nam.
Thứ năm: Thuế tiêu thụ đặc biệt, đây là thuế đánh vào hoạt động kinh doanh nhóm ngành hàng đặc biệt phải kiểm soát ví như rượu, bia, thuốc lá…. Khi công ty kinh doanh nghành hàng hàng thì sẽ phải đóng thuế tiêu thụ đặc biệt.
Thứ sáu: Thuế thu nhập cá nhân là thuế đánh vào phần thu nhập tăng thêm của cá nhân hay còn gọi là thu nhập cao, thuế này có biểu mức đối với tổng thu nhập hoặc thu nhập không thường xuyên từ quà biếu, tặng cho, thưởng hay thu nhập bất thường;
Thứ bảy: Thuế Tài nguyên đây là một trong những loại thuế đánh vào việc khai thác tài nguyên thiên nhiên, đây là những nguồn tài nguyên của đất nước nên khi kinh doanh khai thác tài nguyên thì phỉa đóng thuế.
Thứ tám: Thuế Bảo vệ môi trường đây cũng là một loại thuế mới, bởi hoạt động môi trường đang có nguy cơ xuống cấp, việc bảo tồn, duy trì và phát triển môi trường là cần thiết cho xã hội, do đó những hoạt động kinh doanh, thu lợi mà có ảnh hưởng đến hoạt động môi trường thì phải chịu thuế này.
Thứ chín: Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đó là các hoạt động sử dụng đất không phải là nông nghiệp mà là đất ở, đất giao thông, công trình, nhà xưởng…
Thứ mười: Luật quản lý thuế, đây là đạo luật quan trọng xác định và quản lý các loại thuế trong quá trình kê khai, kê khai điện tử, kê khai hàng tháng, hàng quý, báo cáo tài chính năm hay quyết toán thuế.
Ngoài các thuế cơ bản nêu trên, doanh nghiệp cũng cần phải biết đến hàng loạt các loại phí, lệ phí và chi phí trong quá trình hoạt động.
Luật Doanh Gia cung cấp và tư vấn thường xuyên cho Doanh nghiệp trong mọi hoạt động quản lý, điều hành và lĩnh vực thuế, tài chính cũng như những hoạt động khác.
Dịch vụ xử lý, thu hồi nợ khó đòi
CÔNG TY LUẬT DOANH GIA
Điện thoại: 098.112.9988 – 0904.779997
Email: luatdoanhgia@gmail.com; Wbsite: www.luatdoanhgia.com
Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, P.Đức Giang, Q.Long Biên, TP.Hà Nội.